Bodens kommun

Spillvärmen från datacenter i Boden ska utredas

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:01 CET

Statens Energimyndighet har beviljat Luleå Tekniska Universitet stöd till projektet Green Power som avser att utreda användningen av spillvärme. KnCMiners datacenter i Boden har valts ut och undersökningen ska se över om spillvärmen kan användas till bland annat att värma upp ett tilltänkt närliggande växthus.

Idag släpps värmen ut tillsammans med kylluften och fyller i dagsläget inte någon direkt funktion. Boden kommun ser positivt till forskningen om spillvärme och vad den kan komma att användas till.

- Det är ytterligare ett steg i det pågående miljöarbetet i Boden, säger Robert Näslund, Teknisk chef på Boden kommun. Vi jobbar ständigt för en hållbar miljö och om vi kan ta tillvara på spillvärmen är det ett fantastiskt steg i rätt riktning.

Växthus som drivs av spillvärme

Forskningen ska se över om spillvärmen kan användas i ett tänkt närliggande växthus. Boden kan då bli en plats där livsmedel kan produceras året om med hjälp av spillvärme eller spillvärme i kombination med andra energikällor. Det är främst odling av svamp i växthuset som är planerat att undersökas.

Ett av målen med forskningen är att ta fram ett beslutsunderlag för Bodens samhällsplanerare för ett framtida växthus.

- Boden är på många sätt i framkant med miljöarbete, menar Robert Näslund. Vi har egen biogasproduktion och om vi i framtiden kan etablera ett växthus som drivs på ett miljövänligt sätt med hjälp av spillvärme är det en fantastisk möjlighet för tillväxt i kommunen.

Kontaktperson
Robert Näslund
Teknisk chef
Tekniska förvaltningen
Boden kommun
Telefon 0921-621 77


Kontaktperson:
Robert Näslund
E-post:
robert.naslund@boden.se
Telefon:
0921-621 77