Armémuseum

”Spioncentral Stockholm” inleder höstens gratis stadsvandringar från Armémuseum

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 08:52 CEST

Armémuseums gratis stadsvandringarna fortsätter i höst. Under våren höll Armémuseums 1:e intendent Thomas Roth fyra stadsvandringar på Östermalm. Efterfrågan var enorm och i höst fortsätter Thomas dela med sig av Östermalms militära och kulturella historia. Han börjar den 4 september med en upprepning av vandringen ”Spioncentral Stockholm”.

4/9 kl 17.30 Stadsvandring: Stockholms spioncentral
Under andra världskriget var Stockholm en spioncentral. Många av de adresser som har anknytning till denna hemliga verksamhet ligger inom en radie av 500 meter från Armémuseum. Följ med på en hemlig vandring. .

11/9 kl 17.30 Stadsvandring: Östermalms militära byggnadshistoria
Ladugårdslandet var från mitten av 1600-talet fram till mitten av 1900-talet dominerat av Militär verksamhet. Följ med på en vandring som visar hur detta fortfarande är en stor del av Östermalms
byggnadshistoria.

18/9 kl 17.30 Stadsvandring: Storgatans kulturhistoria
Storgatan var fram till slutet av 1800-talet Ladugårdslandets viktigaste gata. Här finns svensk arkitektur– och kulturhistoria från 1600-talet till idag.

25/9 kl 17.30 Stadsvandring: Stockholms sjöfartshistoria
På en vandring längs Strandvägen berättas om stadensutveckling som hamnstad- och örlogsstad.

Samling utanför muséets entré och vandringarna är gratis.

Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm. ...