Historiska museet

Sponsorer sökes för att behålla fri entré

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:48 CET

Statens historiska museer bör verka för att behålla fri entré under verksamhetsåret 2007. Det konstaterade museets styrelse vid sitt senaste sammanträde och pekade på möjligheten att delfinansiera verksamheten med hjälp av sponsring. Enligt regeringsbeslut upphör vid årsskiftet fri entré efter att ha tillämpats sedan den 1 januari 2005.

Statens historiska museum var det första nationella museet som införde fri entré under en provperiod på två månader år 2000. Provperioden utvidgades senare – januari till maj 2002 – till fem månader med hjälp av särskilda statliga medel. Museet gick därmed i spetsen för den utveckling som till slut kom att omfatta 19 statliga museer.– Den fria entrén på Historiska museet har varit en stor framgång, säger museichef Lars Amréus. Antalet besök har fördubblats och har antalet helt museiovana besökare fyrdubblats, för att nämna ett par exempel.När regeringen nu fattat beslutet att ta bort fri entré anser styrelsen att det är angeläget att hitta nya vägar för att behålla den öppenhet som den fria entrén innebär. På styrelsens uppmaning kommer museet nu aktivt söka efter en eller flera sponsorer som kan täcka de neddragna anslagen. I kronor handlar det om cirka 1,5 miljoner.Till redaktionen:

Myndigheten Statens historiska museer omfattar tre museer: Statens historiska museum, Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum och Tumba Bruksmuseum.Styrelsen består av följande ledamöter:

Ordf. Kerstin Hessius, Verkställande direktör, Tredje AP-fonden

Christina Björk, Verkställande direktör, Utbildningsradion

Margit Forsström, Länsantikvarie, Länsstyrelsen (Växjö) Kronobergs län
Martin Gumpert, Verkställande direktör, Garbergs reklambyrå

Dick Harrison, Professor, Historiska institutionen, Lunds universitet

Maria Hassan, f.d. Riksdagsledamot, Sveriges Riksdag

Jarl Nordbladh, Professor, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet

Bozena Werbart, Professor

Överintendent Lars Amréus, Statens historiska museer

Kontaktpersoner

Överintendent Lars Amréus, telefon 070-538 00 19, e-post lars.amreus@historiska.se