Sportfiskarna

Sportfiskare från sju östersjöländer kräver kraftfulla åtgärder för att rädda Östersjön

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:08 CET

Situationen för miljön och fiskbestånden i Östersjön är akut. Därför gör nu sportfiskeorganisationer från sju länder runt Östersjön gemensam sak och kräver kraftiga åtgärder mot överfiske, svartfiske och övergödning. Sportfiskeorganisationerna kräver också ökat inflytande över fiskeripolitiken för Östersjön.

– Allt för länge har allt för lite gjorts för att stoppa utarmningen av fiskbestånden i vårt gemensamma innanhav, konstaterar Stefan Nyström, Generalsekreterare i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna.

På initiativ från Sportfiskarna samlades representanter för sportfiskeorganisationer från Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland och Sverige i Visby under den gångna veckan. Resultatet av nätverkskonferensen blev en enad linje för en friskare Östersjömiljö och organisationerna har i ett gemensamt uttalande listat sju punkter man tänker sträva mot. Det handlar bland annat om stopp för överfiske och svartfiske, kraftfulla åtgärder mot övergödningen och att sportfiskets organisationer ska få ökat inflytande över fiskeripolitiken.

– Enigheten är mycket stor inom Sportfiskets organisationer runt hela Östersjön. Det allra viktigaste nu är att ansvariga politiker och myndigheter agerar kraftfullt och inte bara pratar, menar Stefan Nyström.

I Sverige fiskar 3 miljoner människor varje år, dvs. mer än 30 % av befolkningen och flera andra Östersjöländer kan uppvisa liknande siffror.
– Sportfisket är en stor folkrörelse som dessutom omsätter stora summor pengar. Bara i Sverige handlar det om 4 miljarder kronor årligen. Därmed representerar vi en näring som har större ekonomisk betydelse än det traditionella yrkesfisket, säger Stefan Nyström.
– Sportfiske har en positiv effekt på folkhälsan och när man kommer ut till skog, mark och vatten ökar förståelsen om varför det är viktigt att bevara naturen, avslutar Stefan Nyström.Ytterligare information:
• Uttalandet från konferensen i helhet finns att läsa nedan
• För intervjuer och frågor, kontakta Stefan Nyström, Generalsekreterare Sveriges- Sportfiske och Fiskevårdsförbund: 070-844 88 75__________________________


Statement from the Conference: The Baltic Sea in focus

Every year, millions of people in the countries around the Baltic Sea fish for recreational purposes. Among large groups of people, sportfishing promote physical activity and contact with nature.
Recreational angling also turnover large amounts of money and is according to us the largest fisheries industry. Fishing with a rod and hook is compared to traditional commercial fishing a more sustainable way of using fish stocks. Anglers are often involved in environmental conservation, and often lead the national work with protection and preservation of the aquatic environment.

In the administration of the fisheries in the Baltic far too little consideration has been taken to the interests of recreational angling and environmental conservation. The conference has come to the following conclusions:

• The over exploitation of the fish stocks in the Baltic Sea must come to an end! The total allowable catch shall be set in accordance with the scientific advice and the precautionary approach.
• The illegal fishing in the Baltic Sea must be stopped! An increased international control is necessary.
• Powerful actions must be taken against the eutrophication of the Baltic Sea.
• The freshwaters are an important environment for reproduction of many species in the Baltic and have to be protected. No further exploitation of streams is acceptable.
• The organisations of the recreational anglers must be given increased influence on the fisheries administration.
• All species should be allowed to spawn at least once. The Danish rules concerning commercial salmon fishing is absurd and must be changed!
• The opportunities of recreational fishing in the Baltic region have to be preserved for present and future generations.

Our network has a common intention to work towards these targets. We are a group of representatives from angling associations around the Baltic. As a take-off for the future we have held a meeting in Visby, Sweden, 7-8 of November 2006.


Endrik Tõnsberg, Estonia
Tomas Kolesinskas, Lithuania
Alvis Birkovs, Latvia
Dr. Thomas Meinelt, Germany
Marcus Wikström, Finland
Janne Rautanen, Finland
Juha Ojaharju, Finland
Sergey Anatsky, Russia
Stefan Nyström, Sweden
Joel Norlin, Sweden
Stefan Spahn, Germany
Nils Ljunggren, Sweden


Kontaktperson:
Stefan Nyström
E-post: stefan.nystrom@sportfiskarna.se
Tel: 070-844 88 75