Sportfiskarna

Sportfiskarna gläds över regeringens förslag

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:12 CET

Regeringen överlämnar idag till riksdagen sin skrivelse 2005/06:171 angående vissa fiskeripolitiska frågor.

Bakom den tråkiga rubriken döljer sig en mycket positiv omsvängning av fiskeripolitiken.
- Regeringens förslag är mycket välkomna, säger Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström, som betonar att förslagen kommer att vitalisera såväl fiskbestånden, fiskevården som fiskeriadministrationen.
- Sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med flera miljoner utövare. Det är särskilt glädjande att regeringen nu så tydligt satsar på sportfiske för nöje och rekreation samt den nya framtidsnäringen fisketurism, avslutar Stefan Nyström.

För ytterligare kommentarer:

Stefan Nyström, Generalsekrerare, tel 0708-448875
Håkan Carlstrand, Fiskevårdskonsulent, tel 0705-127649Nedan kommentarer kring några av förslagen i utredningen:

Fisketurismen en del av fiskerinäringen
Regeringen utmålar fisketurismen som en framtida näring för landsbygden och att denna näring skall ges likartade förutsättningar att verka som den traditionella yrkesfiskenäringen. Bland annat skall stödsystemen ses över och förvaltningen av fiskbestånden ta hänsyn till fisketursimens behov och förutsättningar.

Östersjölaxen – viktig för fisketurism och sportfiske
I skrivelsen säger regeringen att fisketurism och sportfiske i älvarna samhälls- och socioekonomiskt kan vara det bästa sättet att beskatta laxbestånden. Man menar därför att det bör övervägas att koncentrera yrkesfisket till utbyggda älvar med odlade laxbestånd och i de outbyggda älvarna istället prioritera fisketurismen.

Fiske för nöje – viktigt för folkhälsan
I skrivelsen framhäver regeringen fritidens betydelse för människors livkvalitet och inte minst möjligheten till sportfiske för nöje och rekreation. Från detta fritidsintresse hämtas också kundunderlaget till glesbygdsnäringen fisketurism. Därför menar regeringen att det är viktigt att prioritera förutsättningarna för bl.a. sportfiske i storstadsregioner.

Fiskevården - ska samordnas och stärkas
Regeringen menar att det är viktigt att fiskevården samordnas mellan bl.a. Fiskeriverket och Naturvårdsverket. Man aviserar också en mycket glädjande satsning på omprövning av otidsenliga vattendomar och en ökad tillsynsverksamhet.

Fiskeriverket – får en delvis ny roll
Regeringen aviserar att Fiskeriverket kommer att få ett breddat uppdrag med ett tydligt uppdrag att arbeta med fisketurism och fritidsfiske. Förändringen är mycket välkommen, säger Joakim Ollén, Sportfiskarnas ordförande och poängterar att Sportfiskarna ser fram mot ett utökat och närmare samarbete med Fiskeriverket.

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se
Tel: 0705-127649