Sportfiskarna

Sportfiskarna possitiva till fiskevårdsavgift

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 11:33 CEST

Sportfiskarna har tillsammans med Fiskevattenägarna och Yrkesfiskarna skrivit nedanstående debattartikel i Göteborgsposten.


Bra med avgift för kustfiske

På fredag presenteras ett nytt förslag om införandet av en fiskevårdsavgift. Personer över 18 år som fiskar längs våra kuster och i de fem stora sjöarna skall betala en årlig avgift på 200 kronor. Vi är helt eniga om att pengarna behövs, skriver representanter för yrkesfiskarna, sportfiskarna och fiskevattenägarna.

På fredag presenterar regeringens särskilda utredare Gösta Gunnarsson ett förslag 0m införande av en fiskevårdsavgift. Tanken är att alla personer över 18 år som fiskar längs våra kuster och i de fem stora sjöarna skall betala en årlig avgift på 200 kronor. De som fiskar på eget vatten är undantagna i förslaget. Pengarna skall föras till en fond som ligger utanför statsbudgeten. Det blir regionalt använda pengar, betalda av dem som nyttjar våra vatten.
Medlen skall fördelas av en styrelse som består av myndighetsföreträdare samt av fiskets och fiskevårdens intressenter, och användas för att förbättra fiskevården. Det finns många angelägna satsningar som dagens budgetmedel inte räcker till.
Det kan handla om att förbättra fortplantningen för abborre och gädda i kustområden, att få bort hinder för vandrande fiskar som lax och ål eller att förbättra situationen för insjöfisk där miljön har försämrats. Bara för att nämna några av de många problem som kräver snabba insatser i form av fiskevård. Det handlar om "miljöinvesteringar" som ibland kräver stora resurser på kort sikt - men de betalar sig över tid genom långsiktigt uthålliga fiskbestånd.

Våra organisationer har inte sällan helt skilda uppfattningar i frågor som rör fiske. Men i frågan om behovet av att stärka fiskevården genom en långsiktigt hållbar finansiering står vi helt eniga. Skälet till vår enighet är enkelt: regering och riksdag har inte tagit det ansvar man sedan länge utlovat i frågan om finansiering av fiskevården, och som en direkt följd är fiskevården eftersatt i många vatten.
Förslag till finansiering av fiskevården har annars inte saknats. Inte mindre än åtta (8!) gånger tidigare har frågan om införande av en fiskevårdsavgift utretts. Men i sista sekund har regering och/eller riksdag vänt i dörren med ursäkten att det skall komma rejäla statsanslag - som sedan varje gång uteblivit!
Om vi vill fortsätta nyttja fisken för produktion och konsumtion av livsmedel samt för rekreation måste vi också ta konsekvenserna i form av kontinuerlig fiskevård av produktiva fiskevatten. Långsiktig förvaltning är en förutsättning för att resursen skall finnas kvar för kommande generationer. Med det idag presenterade förslaget ser vi goda möjligheter att arbeta vidare med en tydlig ansvarsfördelning mellan staten, vattenägare och de fiskande för att nå det gemensamma målet med livskraftiga bestånd i friska vatten.

Färska undersökningar från SCB (Fiske 2005) visar att en stor majoritet av oss som fiskar stödjer införandet av en allmän fiskevårdsavgift. Viljan finns således hos fiskarna att bidra till en utvecklad och förbättrad fiskevård.
Livet under vattenytan syns inte, och inte sällan är därför fiskefrågor lågt prioriterade i det politiska beslutsfattandet. Vi är övertygade om att detta är ett misstag.
Genom den breda enighet som brukare av fiskeresursen har nått kring förslaget om fiskevårdsavgift har vi en historisk chans att lägga grunden till långsiktig fiskevård inför framtiden. Förslaget är väl förankrat och kan genom enkla lösningar genomföras till låg administrativ kostnad.
Vi hoppas att Sveriges riksdag och regering axlar sitt ansvar för fiskevården genom att införa en fiskevårdsavgift i enlighet med utredningens förslag.


Joakim Ollénordf Sveriges Sportfiske- och FiskevårdsförbundAnders Gustafssonordf Sveriges FiskevattenägareförbundHenrik Svenbergordf Sveriges Fiskares Riksförbund

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand, Fiskevårdskonsulent
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se