Sportfiskarna

Sportfiskarna stödjer ett svenskt torskfiskestopp

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2002 14:05 CET

För Sportfiskeförbundet och våra medlemmar är det självklart att ställa upp på torskfiskestoppet.

Alltför länge har vi varnat för det fiskevansinne som pågått. Svenskt och europeiskt yrkesfiske har när bestånden kollapsat i allt höge grad inriktats på fångst av fiskungar. 80% av den torsk som fångas idag har aldrig fått en chans att leka.

Fiskeriverket visar i den utredning som presenterades idag att:
- Den beståndskollaps som forskare och Sportfiskarna sedan lång tid varnat för nu är ett faktum och mycket allvarlig.

- Antalet vuxna torskar i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak är långt under de lägstanivåer som forskarna anser vara biologiskt acceptabla.

-Svenska lokala lekbestånd utmed västkusten kommer att utrotas om fisket fortsätter.

- Ett svenskt torskfiskestopp medför redan efter ett år en betydande ökning av antalet vuxna torskar.

- Men ett torskfiskestopp räcker inte – för en återuppbyggnad av bestånden krävs när fisket återupptas drastiska åtgärder för att förhindra att den vunna beståndstillväxten snabbt fiskas upp.

Det naturliga beteendet hos torskbestånden gör arten särskilt känslig för överfisket. När bestånden kollapsar sprider de sig inte som ”russin i en kaka” utan de sista resterna koncentreras till optimala kärnområden för arten.

Här kan det storskaliga yrkesfisket fortsätta med goda fångster på det krympande beståndet medan det i resten av utbredningsområdet är ”soprent” på torsk.

Torskfiskestopp känner den breda sportfiskande allmänheten därför väl till. Det har vi upplevt under de senaste 15 - 20 åren då torsken varit utfiskad. Det enda undantaget har varit Öresund där trålfiske sedan lång tid är förbjudet.


Varje fördröjning av de drastiska åtgärder som krävs fördjupar beståndskrisen och förskjuter en återhämtning långt in i framtiden, om den då ens blir möjlig.

Sportfiskeförbundet anser därför att:

- Det svenska torskfiskestoppet måste genomföras snarast möjligt.

- Torskfiskestoppet är avgörande för bestånden och den ekologiska balansen. På sikt gynnas inte minst yrkesfisket och den miljon svenskar som fiskar på sin fritid runt Sveriges kuster.

- Efter torskfiskestoppet krävs en drastiskt reformerad förvaltning av fisket för att inte de bestånd som byggts upp snabbt skall fiskas upp.

- Inom svensk kustzon (ut till 12 sjömil) måste Sverige gå före den europeiska gemenskapen och skapa ett ekologiskt anpassat fiske, för svenska och utländska fiskare.

- Med minimimått som ger fisken chans att åtminstone leka en gång.

- Med selektiva fiskemetoder och förbud mot bifångst av fiskungar

- Med från kusten utflyttade trålgränser.

-Med ett nätverk av strategiskt skyddade områden utan de mest skadliga fiskemetoderna


Stefan Nyström, Generalsekreterare
Håkan Carlstrand, Fiskevårdskonsulent

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se
Tel: 0705 127649