Sportfiskarna

Sportfiskarna vill bidra till finansiering av fiskevården

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:54 CET

Regeringen och samarbetspartierna offentliggjorde idag sin fiskeproposition.

Sportfiskeförbundets ordförande Joakim Ollén säger i en kommentar. ”Det är glädjande att regeringen nu uppmärksammat den mycket stora betydelse sportfisket har för människors livskvalitet och sportfiskets stora ekonomiska värde. 3 miljoner svenskar fiskar med spö, lina och krok någon gång per år, vilket gör sportfisket till en av Sveriges absolut viktigaste och största folkrörelser. Samtidigt omsätter sportfisket 4 miljarder kronor varje år och utgör förutsättningen för den snabbt växande näringen fisketurism.”

Joakim Ollén säger vidare. ”Sverige har förutsättningar att bli Europas fiskeparadis med nya sysselsättningstillfällen och turistinkomster, inte minst i glesbyggd. Enbart utmed de norrländska laxälvarna kan mer än 200 arbetstillfällen skapas om laxen inte fiskas upp i havet utan i tillräcklig stor mängd tillåts att återvandra till sin hemälv.”
Tyvärr är dock tusentals fiskbestånd hotade av miljöpåverkan eller ett felaktigt och för hårt fisketryck. Engagemanget för att ändra på de här missförhållandena är det inget fel på. 700 000 ideella arbetsdagar satsas årligen i något fiskevårdsarbete men många fiskevårdsprojekt kan inte genomföras på grund av bristande resurser! Men var är regeringens krafttag? Torsken är hotad, gäddan är hotad, laxen är hotad, för att nämna några exempel.
Ett steg i rätt riktning är nu regeringens förslag om att ge en utredare i uppdrag att ta fram en modell där fiskevården finansieras dels genom en frivillig överenskommelse med fiskredskapsbranschen med intäkter från en procentsats på försäljning av fiskeredskap och dels av statliga bidrag som förvaltas av en stiftelse.

Regeringen slår i propositionen också vakt om det fria handredskapsfisket enligt nuvarande modell. Förbundets Generalsekreterare Stefan Nyström säger i en kommentar. ”Reformen om det fria handredskapsfisket från 1985 har varit mycket värdefull och har möjliggjort för miljontals människor att på ett enkelt sätt komma ut och fiska med spö, lina och krok på kusten och i de stora sjöarna. Utredningarna som regeringen haft som underlag för sin bedömning har ju i princip inte heller påvisat några negativa effekter av det fria handredskapsfisket på natur- eller fiskevården medan det är väl känt vilken stor betydelse sportfisket har för människors livskvalitet.”

Stefan Nyström säger vidare. ”Regeringens uppdrag till Fiskeriverket att pröva olika modeller för hur fiskbestånden kan förvaltas regionalt genom samverkan mellan olika intressenter öppnar möjligheten för en ny samverkan och dialog mellan myndigheterna och olika organisationer. Vi kommer från Förbundet att göra vårt bästa för att de nya förvaltningsmodellerna skall leda till en positiv dialog med utgångspunkt i intresset att restaurera och bevara de på många håll svårt utsatta fiskbestånden.”


Förbundsordförande Joakim Ollén, 0703 542407
Generalsekreterare Stefan Nyström 0708 44 8875
Fiskevårdskonsulent Håkan Carlstrand 0705 127649

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se
Tel: 0705 127649