Sollentuna Expo Center

Sportfiskarnas Fiskevårdsfond delar ut 100 000 kr till fiskevård

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 16:00 CEST

Sportfiske är en av Sveriges bredaste folkrörelser med inte mindre än 3 miljoner utövare. Sportfiske ger också människor rika möjligheter till avstressning och få en förståelse för varför vår natur och miljö behöver skyddas och vårdas.Fiskeriverkets och SCB:s undersökningar visar att årligen deltar 100 000 människor helt ideellt i fiskevårdsarbetet. Tillsammans gör man 775 000 ideella fiskevårdsdagar. Men det räcker inte bara med engagemang och ideellt arbete. Pengar behövs till material för att bygga vandringsvägar förbi hinder, hyra in grävmaskiner för att återställa förstörda vattendrag och mycket annat.Genom Sportfiskarnas Fiskevårdsfond bidrar Sportfiskemässan, OKQ8 och BingoLotto till fiskevårdsarbetet.Årets bidragstagare är:

Sportfiskarna Skåne; 20 000 kr, för deras fiskevårdsarbete i Råån och restaureringen av havsöringens livsmiljöer.
Göteborgs Havsfiskeklubb; 15 000 kr, för inventering av den hotade Knaggrockans livscykel, livsmiljöer och status.
Alefiskarna, Alafors; 5.000 kr, förbättring av laxens och havsöringens lek- och uppväxtområden i biflöden till Göta älv.
Tibro Sportfiskeklubb, 25 000 kr, för inventering och fiskevårdsplanering av vattendragen inom ett större kommunalt naturvårdsprojekt.
Sällskapet Sportfiskare i Göteborg, 15 000 kr, förbättring av laxens och havsöringens lek- och uppväxtområden i Rolfsån samt fiskevårdsplanering.
Blomstergossarna, Billingen, 5 000 kr, restaurering av Luttrabäcken.
Gotlands Sportfiskeklubb, 15 000 kr, återställning av den kanaliserade Lummelundaån mot det tidigare naturtillståndet.
Bidragen ur Fiskevårdsfonden delas ut fredagen den 31 mars kl. 14.30 i samband med Fiskevårdsseminariet på Sportfiskemässan, www.sportfiskemassan.seBilder från bidragstagarnas verksamhet finns att ladda ner från www.sportfiskemassan.se och får fritt användas i samband med publicering. För information: Sportfiskarna, Håkan Carlstrand 0705 127649 och Joel Norlin 0703 352700.