Eurovip Group

Sportsponsor förvärvar 24 % av Kortclearing AB

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:31 CEST

Sportsponsor köper in sig i bolaget Kortclearing AB och säkrar att lojalitetskunder kan göra monetära transaktioner i samma terminallösning som man använder för lojalitetstransaktionerna.

Sportsponsor köper in sig med 24 % i bolaget Kortclearing AB och blir gemensamägare med Kuponginlösen AB och Butikerna i detta bolag. Kortclearing AB fungerar som ett clearingbolag som möjliggör betalterminaler och mjukvara till integrerade butikssystem för kortbetalningar i små och medelstora butiker. Genom att Sportsponsor går in i denna konstellation integreras även Sportsponsors mjukvara, som hanterar lojalitetslösningar för handeln, i dessa betalningsmoduler. Detta innebär att Kortclearing AB är den enda aktören som kan erbjuda handeln en komplett lösning för både monetära transaktioner och lojalitetstransaktioner i samma system. Butikerna betalar inte några ”upfront”-pengar för att ta del av hela erbjudandet utan hyr in sig i konceptet för en fast summa varje månad. Då ingen investeringskostnad krävs av butiken, för att få tillgång till marknadens bästa lojalitets- och kommunikationssystem, så har även de minsta butikerna råd att gå in i konceptet.

Förvärvet sker med kontanta medel och parterna är överens om att köpeskillingen skall vara konfidentiell.

Kortclearing erbjuder medlemmar i organisationen Butikerna förmånliga clearingtjänster för bank-, betal- och kreditkort som ger lägre kostnad och ökad kundnytta. Målet är att öka kortanvändningen i handeln och därmed också säkerheten i butiken. Det uppnås genom att handlaren betalar lägre avgifter till banken för kort och kontanthantering. Banken tjänar på ett ökat kortanvändande, sparar på minskade bedrägerier med säkrare kort och sparar på en minskad kontanthantering www.kortclearing.se

Sportsponsor utvecklar nya intäktsmodeller anpassade för ideella föreningar och organisationer. Föreningskortet är ett nytt bonuskort som lanserades under andra halvåret 2005 och som ger Sveriges ideella föreningar och hjälporganisationer som Svenska Naturskyddsföreningen och Röda korset extra intäkter. De butiker och företag som är anslutna till Föreningskortet lämnar bonus på köpesumman och kortinnehavaren bestämmer själv vilken förening eller organisation som den skall tillfalla. Dotterbolaget Eurovip, som förvärvades i oktober 2005, är en ledande leverantör av system för marknadskommunikation. Genom kundlojalitetsprogrammet Daylight kan butiker kommunicera individuella kampanjer och anpassade erbjudanden till sina medlemmar med till exempel e-post, DR och SMS. www.sportsponsor.se

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige. Butikerna är ett samarbete mellan branschorganisationerna Cykel- Motor & Sportfackhandlarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges Möbelhandlare, Spel & Servicehandlarnas Riksförbund, Stockholms Textilhandlareförening, Sveriges Färghandlares Riksförbund, Sveriges Glas & Porslinshandlareförbund, Sveriges Leksakshandlares Riksförbund samt Zoobranschens Riksförbund som tillsammans idag har över 3 800 butiker som medlemmar. Butikerna bildades för att dels driva branschspecifika frågor, dels för att arbeta med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren. www.butikerna.org

Kuponginlösen erbjuder sina kunder säkra lösningar inom värde och informationshantering med inriktning på clearing av rabattkuponger och andra värdebärare innefattande betalningsförmedling samt datafångst av information från olika dokument. Varje år hanteras mer än 80 miljoner transaktioner i cirka 5 000 kampanjer mellan 370 märkesvaruleverantörer och 8 800 butiker inom svensk handel. Kuponginlösen AB grundades 1968 av DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund. www.kuponginlosen.se

För ytterligare information kontakta:

Jan Sjödin, VD Sportsponsor i Kristianstad AB (publ)
Telefon: 044-590 51 50
E-post: jan.sjodin@sportsponsor.se