Eurovip Group

Sportsponsor lanserar unikt koncept för att marknadsföra, genomföra och administrera evenemang.

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:36 CET

Tillsammans med tidningen Relation har Sportsponsors dotterbolag Eurovip utvecklat en unik teknisk infrastruktur för att marknadsföra och automatisera det administrativa arbetet kring evenemang och mässor. Konceptet bygger på ett helintegrerat system som hanterar hela kedjan från anmälan och betalning till incheckning och verifiering av besökarens tillgodohavanden. Genom att kundhanteringssystemet Daylight kombineras med trådlösa GPRS-terminaler och intelligenta entrébiljetter kan Relation hantera ett stort flöde av besökare med olika individuella önskemål.

Inför ”Mötesplats Relation” då Uppsala näringsliv inbjuds till ett heldagsevenemang, utvecklades ett stödsystem för att minska det administrativa arbetet med att registrera de ca. 1.000 deltagarna samt hantera deras individuella beställningar och önskemål. Från den webbaserade evenemangsplattformen kan deltagarna fördjupa sig i programmet. Här kombinerar besökaren även ihop sitt önskade evenemangspaket bestående av entré, drycker, menykombinationer och föreläsningar. Biljetten kan även användas för representation genom att den laddas med valfritt penningvärde som kan förbrukas under kvällen. All kontering och fakturering sker per automatik.

– Utan systemet hade det varit en administrativ mardröm att hantera individuella önskemål på en så detaljerad nivå. För besökarna innebär lösningen större valfrihet och tillgänglighet. Tillträde, föreläsningar, mat och dryck erhålls genom att det intelligenta entrékortet registreras i någon av de 20 trådlösa terminaler som finns utplacerade i lokalerna, säger Magnus Pålsson, ansvarig utgivare för tidningen Relation.

– Konceptet ger oss unika möjlighet att kommunicera individuellt med besökarna innan, under och efter evenemanget. Vi kan påminna om föreläsningar via sms eller använda statistiken kring gästernas aktiviteter för att skapa större precision i uppföljningsmaterialet. Med hjälp av vår marknadsundersökningsmodul kan vi även analysera besökarnas upplevelser och förbättra till kommande evenemang, förklarar Joseph Lahyani, marknadschef Eurovip.

För ytterligare information, kontakta:
Joseph Lahyani, marknadschef Eurovip AB. E-post: joseph@eurovip.se. Tel: 018-71 04 50, 070-771 04 50.
Magnus Pålsson, Tidningen Relation. E-post: magnus@relation.se. Mobil: 0706-66 25 57.

Eurovip AB som ingår i koncernen Sportsponsor i Kristianstad AB (publ) är en marknadsledande leverantör av system för kundlojalitet och personaliserad marknadskommunikation. Eurovip tillhandahåller strategisk kompetens, systemlösningar, mobila kortterminaler för loggning av transaktionsdata via GPRS samt en övergripande gateway för kommunikation via SMS, ljudbaserade meddelanden, fax, eBrev, DR och E-post.