Itello AB

SPP och Itello inleder samarbete kring administration av riskförsäkringar

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 13:29 CEST

Under våren 2015 genomförde SPP en upphandling kring framtida stöd för administration av riskförsäkringar. En förstudie genomfördes och SPP har nu valt Itello som samarbetspartner och leverantör av standardsystemet Inca för administration av riskförsäkringar. Riskförsäkringarna kommer att administreras via förmedlare samt premiecentraler som Försäkringsgirot och direkt i Inca. Implementationen har redan påbörjats och planeras vara klar senare i höst 2015.

-Vi ser det som ett strategiskt viktigt samarbete för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva trygghetslösningar med en enkel och effektiv administration. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall är ett viktigt komplement för våra kunder i deras totala pensionsförsäkring. Med vårt samarbete med Itello skapar vi nu en ny plattform för våra erbjudanden. Michaela Bruneheim, Chef Försäkring SPP.

-Vi på Itello drivs av att fler nyttjar vårt system Inca. Vi är övertygade om att vårt system Inca ger en ökad effektivitet på flera plan hos våra kunder. Med en effektivare verksamhet kan våra kunder leverera bättre produkter till deras pensions- och försäkringstagare. Vilket i sin tur ger konkurrensfördelar för våra kunder.Samarbetet med SPP kommer att stärka vårt erbjudande med nya funktioner och effektivisera processer kring personriskområdet. Vi har det system och den kompetens som behövs för ett lyckat projekt, kommenterar Hans von Knorring, VD Itello

Itello utvecklar den nya generationens affärssystem, som uppfyller dagens krav och är förberett att möta morgondagens utmaningar. Våra kunder är banker, försäkringsbolag, fondförvaltare och andra aktörer på marknaden för det långsiktiga sparandet i Norden. Itello är ett personalägt produktbolag med drygt 100 medarbetare, alla med stor branschkompetens. Vi gör det möjligt för våra kunder att förstärka och utveckla erbjudanden till sina kunder. Det skapar ökad konkurrenskraft. Och möjlighet att göra bättre affärer.