Svenska Handelsbanken AB

SPP:s kunder får dela på över 2,5 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 15:03 CET

SPP ombildades vid årsskiftet från ömsesidigt bedrivet livbolag till ett vinstutdelande. Vid en sådan ombildning ska alla överskott fördelas ut till försäkringstagarna.

Nu är bokslutet för SPP som ömsesidigt bedrivet livbolag klart. Resultatet blev att försäkringstagare med traditionell försäkring får dela på över 2,5 miljarder kronor.

- Det är självklart glädjande att vi kunde avsluta vår verksamhet som ömsesidigt bedrivet bolag med ett överskott i miljardklassen till våra kunder, säger Göran Holgerson, vice vd i SPP.

Alla premiebestämda försäkringar med garanterad ränta, så kallad traditionell försäkring, får försäkringskapitalet uppräknat med 2,95 procent. Totalt med återbäringsräntan räknas kundernas kapital upp med 4,45 procent för år 2005.

- Detta innebär att våra försäkringstagare i praktiken fick en återbäring över branschsnittet* för ömsesidigt bedrivna bolag, säger Göran Holgerson.

Under våren kommer närmare information att skickas till kunderna.

Större möjligheter till högre avkastning
Vid ombildningen gick SPP:s ägare Handelsbanken in med ett totalt riskkapital på 13 miljarder kronor. Detta ger bolaget större möjligheter att öka aktieandelen i portföljen som i sin tur kan ge högre avkastning.

- Den här typen av stort, externt riskkapital finns inte i ett ömsesidigt bedrivet bolag. Där står i stället kunderna ensamma för alla risker. Därmed kan SPP erbjuda en helt annan trygghet i sparandet än våra konkurrenter, säger Göran Holgerson.

*Källa: Försäkringsförbundet

För ytterligare information kontakta:
Göran Holgerson, vice VD SPP 08 - 701 71 75
Johan Lagerström, bitr informationschef Handelsbanken 08 - 701 13 95
Mobil: 070 - 265 80 14