Järfälla kommun

Språkintroduktion i olika ”snabbspår” främjar integrationen

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2015 10:08 CET

En bra språkintroduktion är avgörande för en effektiv integration i Sverige för ungdomar som flyr hit. Efter ett omfattande arbete under senare år har Mälargymnasiet infört ett språkintroduktionsprogram med tre spår som redan visat goda resultat.

– Det gäller för oss som skola att hitta effektiva vägar för att eleverna på snabbast, möjliga sätt ska uppnå gymnasiebehörighet. Därefter kan eleverna gå vidare och få en bra grund och integration i Sverige och arbetslivet, säger Mariella Augustsson, biträdande rektor på Mälargymnasiet.

Dubblerat antal elever i år
Tidigare var språkintroduktionen förlagd till två olika skolor i Järfälla, men för ett par år sedan fokuserades den till Mälargymnasiet. Syftet var att göra introduktionen mer enhetlig och resultatinriktad.

– Eftersom vi i år har dubblerat antalet elever som går språkintroduktionsprogram - från 80 förra året till 160 i år - känns det rätt. Vi behövde effektivare program där eleverna snabbt når grundskolans kunskapskrav och gymnasiebehörighet.

För att få snabbare program fick alla berörda lärare gå en teamutbildning vid Uppsala universitet, som både gav dem samsyn och enhetliga kunskaper. Parallellt paketerade Mälargymansiet om språkintroduktionen i tre olika utbildningsspår.

Tre utbildningsspår snabbar på integrationen
Snabbspåret är för ungdomar med lång skolbakgrund och som på ett år bedöms nå grundskolebetyg i tolv ämnen och få gymnasiebehörighet. Spår två är för ungdomar som behöver fokusera huvuddelen av skoldagen på svenska som andraspråk, i kombination med SO- och NO-introduktion. Dessa elever läser åtta ämnen under två-tre år och når behörighet till yrkesprogram. Tredje spåret är för ungdomar som har kort eller ingen skolbakgrund alls. För denna målgrupp gäller främst att tillgodogöra sig grundläggande läs- och skrivkunskaper.

Mariella Augustsson berättatar att Mälargymnasiet erbjuder alla elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Dessutom har i praktiken alla lärare blivit språklärare, och jobbar spårkutvecklande tvärs över ämnena.

Fler lärare behövs
Hon betonar också att det är väldigt viktigt att elevers läsande utvecklas – att det är en framgångsnyckel för fortsatta studier och yrkesliv.

– Att läsa breddar elevernas ordförråd, läsförståelse och begreppsvärld. Det gäller alla elever, och generellt har elevers läsande minskat på fritiden. Därför frigör vi tid under skoltid för det. Lärare som undervisar i svenska och svenska som andraspråk har startat läsprojekt och bokcirklar som sätter läsandet och svenskan i fokus.

Mariella tycker att det är jätteroligt och utmanande att jobba med språkintroduktion.

–Det är tacksamt och glädjefyllt att arbeta med den här elevgruppen. De är kunskapstörstiga, oerhört tacksamma över möjligheten till utbildning och har ambitioner utöver det vanliga. Och lärarna gör enastående insatser.

– Vi rekryterar personal löpande för att möjliggöra framgångsrika studier för ännu fler nyanlända ungdomar, men det behövs ständigt fler lärare. Det är en utmaning, avslutar hon.

Insats som gör skillnad
Mälargymnasiets lyckade insatser med språkintroduktion uppmärksammas som ett gott exempel i kommunen.

– Jag imponeras av den drivkraft som finns i kommunens verksamheter. Mälargymnasiets framgångrika arbete med språkintroduktion är ett utmärkt exempel på drivkraft som gör stor skillnad, säger kommundirektör Christina Rapp Lundahl.


Fakta Språkintroduktio
n
Många kommuner erbjuder språkundervisning till nyanlända elever, som inte är födda i Sverige. Målgruppen är ungdomar 16-20 år och syftet är att eleverna på kortast möjliga tid till ska uppnå grundskolans kunskapskrav, för att bli behörig att söka till gymnasiet.


För mer information

Mariella Augustsson, biträdande rektor på Mälargymnasiet, mariella.augustsson@jarfalla.se,
070-002 72 81

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 71 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se