Språkkonsulterna

Språkkonsulterna stödjer IT center i Nakamtenga

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 13:09 CEST

Under oktober månad har företag och myndigheter chans att arbeta med sina interna språkfrågor, samtidigt som de är med och stödjer ett bibliotek med datasal i byn Nakamtenga i Burkina Faso. Detta är möjligt med hjälp av företaget Språkkonsulterna och det globala nätverket Yennenga Progress.

När man beställer kurser från Språkkonsulterna under oktober är man automatiskt med och hjälper andra att utvecklas. Under hela perioden går nämligen 2 % av företagets intäkter från kurser och coachning direkt till Yennenga Progress, för att stödja den fortsatta utvecklingen av datasalen i Nakamtenga.

Stina Berge, generalsekreterare på Yennenga Progress, beskriver datasalens betydelse för lokalsamhället:
– Datasalen i Nakamtenga har öppnat dörrar och lett till resultat vi inte ens kunnat drömma om! De ungdomar som skulle ta studenten nu i somras klarade sig med bravur. Normalt är annars att 20-30 % klarar sig. Våra ungdomar når goda resultat mycket tack vare en lugn plats med tillgång till informationssökande och elektricitet. Yennenga ger också stöd till skriv- och läs-kurser samt avancerade kurser till Nakamtenga med omnejd.

– Yennenga Progress bygger på professionellt utbyte för att med rätt kompetens ge största möjliga möjlighet till en lyckad verksamhet. Vad kan då vara bättre än att i detta fall få arbeta med Språkkonsulterna!

Språkkonsulternas VD Helena Englund Hjalmarsson förklarar bakgrunden till kampanjen:
– Att arbeta mot flera mål än ekonomisk vinst är en naturlig sak för Språkkonsulterna. Vi tror att stöd och hjälp till framgångsrika sociala projekt ger vinster i form av tillfredsställelse för oss som arbetar här. Dessutom är vår kärnverksamhet - språk och kommunikation – något som ofta främjar demokrati och rättssäkerhet, så allt hänger ihop kan man säga.

Sociala medier är en global mötesplats, det finns inga nationella gränser för socialiserandet. Men det finns många andra begränsningar. En begränsning kan vara något så basalt som bristen på datorer, internettillgång och grundläggande IT-kunskap. Detta råder man bot på i Nakamtenga, där man tack vare lokala sociala entreprenörer och hjälp från olika håll numera har både uppkopplade datorer och välbesökta kurser.

Yennenga:s blogg kan alla läsa mer om byn Nakamtenga, till exempel om Jean och Eugenie och alla andra som är engagerade i Yennenga IT och datasalens verksamhet.

Sara Rösare, språkkonsult och ansvarig för socialt engagemang på Språkkonsulterna.
073-729 48 22, sara.rosare@sprakkonsulterna.se, www.sprakkonsulterna.se

Stina Berge, generalsekreterare för Yennenga Progress
073-517 62 00, stina@yennengaprogress.se, www.yennengaprogress.se

Språkkonsulterna är en fullservicebyrå inom skrivande, språkvård och kommunikation. Vi håller kurser, föredrag och seminarier inom bland annat skrivande, språkvård och muntlig presentation. Vi redigerar och granskar texter, och skriver alla typer av texter – även reklamcopy och lättläst. Vi ger råd och coachar inom språk och kommunikation. Vi driver språkvårdsprojekt där vi sätter in språket i ett kommunikations­strategiskt sammanhang. Våra tjänster ger praktisk nytta till kunderna genom att förbättra kommunikationen och därmed öka effektiviteten i verksamheten. Alla på Språkkonsulterna är examinerade språkkonsulter i svenska.