Institutet för språk och folkminnen

Språkrådet beklagar att JO inte prövar anmälan om svårt språk

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 14:00 CEST

Företaget Språkkonsulterna anmälde nyligen Patent- och registreringsverket (PRV) till JO efter att ha fått ett svårbegripligt brev från myndigheten.

JO har nu beslutat att avskriva anmälningen. I ett pressmeddelande skriver JO att språket i brevet visserligen går att förbättra, men det finns kontaktuppgifter så att den sökande kan kontakta PRV och få ett klargörande. JO påpekar också att läsaren kan skaffa bakgrundskunskaper genom att läsa på PRV:s webbplats eller beställa deras broschyr.

– Vi beklagar JO:s beslut, säger Ann Cederberg, chef för Språkrådet. Att skriva enkelt och begripligt kan inte ersättas med att ange kontaktuppgifter. Vi hade gärna sett att JO prövade ärendet och därmed förtydligade myndigheters klarspråksansvar. Myndigheterna är till för medborgarna och det är viktigt att medborgarna kan förstå myndigheternas språk.  

Enligt språklagen ska myndigheters språk vara vårdat, enkelt och begripligt. Det betyder bl.a. att avsändaren ska undvika krånglig meningsstruktur, svårbegripliga ord och facktermer som inte förklaras. Begripligt språk innebär att språket ska vara anpassat så att mottagaren bör kunna förstå.

Kontakt
Välkommen att kontakta Ingrid Olsson, klarspråksansvarig på Språkrådet, för mer information. Telefon 08-442 4217, ingrid.olsson@sprakradet.se


Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhets-område och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.