Region Blekinge

Språkstegen – unik satsning för barns språkutveckling och läsning

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 10:37 CET

Fotograf: Anna Nordström

Vid skolstart kan ordförrådet variera mellan 5 000 och 17 000 ord från barn till barn. Läsning är en stark bidragande orsak till en god språkutveckling. Utvecklingsarbetet Språkstegen ska stärka språk och identitet och främja läsning med barn i åldern 0-3 år och deras familjer. Alla barn, drygt 4000 per år, i Blekinge och Kronoberg omfattas av satsningen. Kulturrådet har nu beslutat att stödja Språkstegen med 1,3 miljoner kronor.

Språkstegen är ett samarbete mellan Region Blekinge genom Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge och involverar alla barnhälsovårdssjuksköterskor, folkbiblioteken i alla tretton kommuner, logopedi och regionbibliotek. Arbetet syftar till jämlik språkutveckling samt till att främja läsning med små barn.

I november beviljade Kulturrådet 1,3 miljoner i bidrag till arbetet inom ramen för den nationella satsningen Bokstart.

- Vi och Jämtland-Härjedalen fick störst tilldelning i Sverige och det är fantastiskt att en så stor del av de 8,7 miljonerna hamnar här hos oss, men kräver så klart också mycket ansvar, säger Sara Wijk, projektledare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

Det är inte bara läsning i tidig ålder som spelar roll, även hur vuxna läser med barnet är viktigt. Tillsammans med boken ”Knacka på” får föräldrar vid barnhälsovårdens 8-månadersbesök information och redskap för hur man på bästa sätt stimulerar språket vid läsning. Biblioteken i alla kommuner kommer att erbjuda språkstimulerande verksamhet som rim och ramsor, pekbokssagostund eller bebisteater för familjerna. Vid 18 månader kommer biblioteket dela ut ytterligare en bok. Det blir även fler insatser framöver.

I Blekinge har Språkstegen varit igång sedan september. Den 6 december får alla barnahälsovårdssjuksköterskor i Kronobergs län utbildning inför starten i januari 2018.

För kommentarer och intervjuer:
Sara Wijk, projektledare SpråkstegenBiblioteksutveckling Blekinge Kronoberg,0455-32 20 54, sara.wijk@regionblekinge.se

Johanna Tell, Barnhälsovårdssamordnare
Landstinget Blekinge,0455-73 54 08, johanna.tell@ltblekinge.se

Ann-Sofie Viberg André, Leg Logoped
Landstinget Blekinge, 0455-73 52 36, ann-sofie.viberg_andre@ltblekinge.se

För kontakt med personer som möter familjer:
Ida Gustafsson, Karlskrona bibliotek,
0455-30 35 21, ida.gustafsson@karlskrona.se

Kerstin Holgersson, barnhälsovården
Trossö Vårdcentral, 0455- 73 55 64, kerstin.holgersson@ltblekinge.se

För mer bakgrundsmaterial:
Språkstegens webbplats

Om Kulturrådet, Bokstart och bidraget

Helt ny magisteruppsats från BTH: Lavesson, G och Ramirez, N; Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudie 

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument