UtvecklingsPorten

Språkstöd på rumänska och bulgariska

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 15:25 CET

UtvecklingsPorten har professionell kompetens inom rumänska och bulgariska. Studiehandledarna har akademisk ämneskompetens och är vana att möta barn och ungdomar.

De två språken är även ett bra alternativ för romska barn, som kommer från Rumänien eller Bulgarien.

UtvecklingsPorten vill bidra till samhällsnytta och skapa bra förutsättningar i skolan för elever med annat modersmål än svenska. Allt språkstöd finns via fjärrundervisning.

Utvecklingsporten erbjuder sedan starten 2013 nätbaserad studiehandledning och kartläggning på elevens modersmål. Utvecklingsporten verkar för att alla elever ska ha samma möjlighet att nå målen i skolan och etablera sig i det svenska samhället. I dagsläget verkar drygt 40 studiehandledare på över 60 olika språk.