Logopedbyrån Dynamica

Språkstörning och dyslexi i skolan -teori, strategi och verktyg

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 16:49 CEST

Den 11 april bjuder Logopedbyrån Dynamica och Stadsbiblioteket i Falun in till kostnadsfri föreläsning om dyslexi och språkstörning hos barn i skolåldern. Föreläsningen tar bland annat upp strategier och verktyg som kan hjälpa barn med dessa svårigheter i skolarbetet.
- I dag har de flesta hört talas om dyslexi, men det kanske inte är lika känt hur svårigheterna kan bemötas, säger logoped Sofia Grunér. I den här föreläsningen tar vi upp teoretisk bakgrund men också träning, kompensatoriska strategier och appar som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter.

Språkstörning är ungefär lika vanligt som dyslexi, och förekommer hos 5-7% av befolkningen, men diagnosen är fortfarande relativt okänd. Svårigheterna vid språkstörning ser olika ut hos olika individer, men innebär kortfattat att personen har svårt att förstå och/eller uttrycka sig på det egna modersmålet.
- Jag kommer att berätta mer om vad en språkstörning är och ge förslag på hur skolan kan underlätta för elever med språkstörning, säger Maria Tsangari, logoped på Logopedbyrån Dynamica.

När en elev har svårigheter i skolan som tycks kopplade till språkförmåga och /eller läs-och skrivförmåga kan dessa utredas av logoped.
- Vi menar att det är viktigt att undersöka vad personens svårigheter grundar sig i, säger Maria Tsangari. Först då kan man få en bild av styrkor och svagheter som är avgörande för hur personen ska få bäst hjälp.

Möjligheten att få tillgång till en logopedutredning varierar över landet. Kötiden är på vissa platser mycket lång, och på andra platser görs få eller inga läs-och skrivutredningar. Det här gör att en del skolor och föräldrar idag står utan stöd. Med den aktuella föreläsningen hoppas Logopedbyrån Dynamica bidra till att sprida kunskap om vad språkstörning och dyslexi är och visa att det finns mycket som kan göras för att hjälpa elever att lyckas trots sina svårigheter.

För mer information, pressbild eller intervju kontakta:
Una Prosell, una.prosell@logopedbyran.se / 076-692 00 67

Vad: Föreläsning om språkstörning och dyslexi i skolan
Var: Stadsbiblioteket i Falun, Östra Hamngatan 24
När: Onsdagen 11 april 2018, kl 17:30 -19:15
Vem: Föreläsningen är öppen för alla
Kostnad: Fritt inträde
Anmälan: skickas till sofia.gruner@logopedbyran.se senast den 5 april
Program: http://www.logopedbyran.se/content/uploads/2018/02/program-falun.pdf


Välkomna!

Logopedbyrån Dynamica har 22 mottagningar runt om i Stockholms län, och en mottagning i centrala Malmö. Hos oss finns kunniga och engagerade logopeder inom alla diagnosområden.