Connect Uppsala

Språngbrädeföretaget Episentec tar in kapital och satsar internationellt med ny produkt

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 12:54 CEST

Det svenska bioteknikföretaget Episentec utvecklar produkter och verktyg för forskare inom biokemi och läkemedelsutveckling. Nu satsar de på en internationell lansering av sina nya färgreagens – som har stora fördelar vid forskning och läkemedelsutveckling.

Almi Invest har tillsammans med privatinvesterare, bland annat från Uppsalas investerarnätverk, gått in med kapital i Episentec. Bolaget kan nu fortsätta med en redan framgångsrik kommersialisering.

Bidrar till effektivare analyser i läkemedelsutveckling 

Episentec har utvecklat särskilda färgreagens som används ihop med optiska biosensorinstrument av forskare. Dessa reagens ökar känsligheten på instrumenten och gör att störningarna blir färre och analyserna mer effektiva – vilket har stora fördelar i bland annat läkemedelsutveckling.

Episentecs forskare har under de senaste åren utvecklat och testat teknikkonceptet Label-Enhanced SPR (färgförstärkt SPR). Det är en teknik som förbättrar prestandan hos optiska biosensorinstrument baserade på så kallad ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR).

Mötte privatinvesterarna på investeringsforum

Episentec gick under förra året igenom CONNECT Uppsalas språngbrädeprocess, som avslutades med en presentation av bolaget och tillväxtstrategierna på investeringsforum 5 december. Där deltar privatinvesterare som är medlemmar i Uppsalas investerarnätverk. Efter

– När vi gick igenom språngbrädesprocessen tvingades vi rannsaka både vår affärsplan och vårt sätt att presentera affärscaset Episentec för investerarna. Detta var inte helt smärtfritt, men bidrog säkert till att vi lyckades gå hela vägen med vår finansiering, säger Anders Hanning, vd på Episentec.

– CONNECT Uppsalas investeringsforum utgör ett rationellt sätt att träffa många olika, potentiella investerare. Vi hade turen att, i konkurrens med många andra duktiga företag och företagare, attrahera kapital i detta forum, säger Anders Hanning.

Läs mer om Episentec.
Läs pressmeddelande från Almi Invest
.

CONNECT Uppsala verkar för att fler tillväxtbolag ska utvecklas i regionen. Kärnverksamheten är språngbrädeprocessen där entreprenörer får utveckla sina tillväxtstrategier och förbereda sig på expansion av sitt bolag. CONNECT Uppsala driver tillsammans med UIC Uppsalas investerarnätverk där regionens privatinvesterare finns samlade.