Eco Innovation AB

Spridningsavtal för klimatinnovation blev bästa svenska miljönyhet i juni

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 23:40 CEST

Bästa svenska miljönyheten i juni var Opcons optionsavtal för spridning av Opcon Powerbox i Afrika söder om Sahara, Malaysia, Singapore och Thailand.  Det ansåg de röstande hos Eco Innovation. I juni kom mer än 35 härliga svenska miljönyheter. Men de två andra nominerade kandidaterna kom långt efter i nätröstningen.

Opcons Powerbox har goda förutsättningar att göra lönsam klimatnytta. Den omvandlar spillvärme från industrin till el. En Powerbox ger normalt ström för 300 eluppvärmda villor. I Europa kan Powerbox teoretiskt skapa lika mycket el ur spillvärme som halva den svenska vattenkraften.

Det delägda bolaget Enerji Ltd har snabbt sålt in Powerboxen i en extremt lönsam nisch i Australien. Samma nisch finns i alla länder med dyra energileveranser till fabrik. Nu får Enerji en option på affärskonceptet med produktion och försäljning av bränslefri, CO2-fri el med Opcon Powerbox som bas. Genom att utnyttja en mycket lönsam nisch kan Opcon skapa direkt närvaro på många marknader.

-"Det här är ett typexempel på hur en positiv nyhet om en miljöinnovation ger hopp om bra miljölösningar." Det säger Erik Sandström  VD för Eco Innovation AB som arrangerade omröstningen.

Opcon Powerbox och klimatnyttan presenteras  på: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-mljoteknik-bast

För bilder till Opcon hänvisas till dess hemsida http://www.opcon.se  

Kontaktperson för Eco Innovation: Erik Sandström, tel 070-2994762 eller epost: evolveu@gmail.com .

För vidare information besök Eco Innovations hemsida: http://evolveu.bloggsida.se/