Sprinkle Media

​Sprinkle integrerar sitt Nätverk - Sprinkle Networks ™

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 17:13 CEST

Som ett led i de senaste veckornas utveckling känner Sprinkle att tiden är mogen.

Sprinkle, som är i full färd med att utveckla Sprinkle Fusion Model som med hjälp av Artificiell Intelligence likriktar dotterbolagens plattformar med hjälp av Blockchainteknologi, är nu redo att integrera ytterligare en modul -. Sprinkle Networks ™.

Sprinkle Networks ™ består i grunden av 500 000 medlemmar med det antalet som grund kommer nu Sprinkle att kunna dra fördelar i alla de nu existerande plattformarna.

Sprinkle Networks kommer att bli våra ambassadörers huvudansvar och genom kommunikation, erbjudanden och interaktion kommer bolagets digitala profil att mångdubblas.

 - Kommunikation med ett stort antal människor i realtid skapar en dynamik som kommer att gagna Sprinkle och dess aktieägare i en helt ny dimension. Nu börjar vårt bygge av Sveriges nästa stora exportframgång att bli färdigt. Från nu kan vi fokusera på att få maskineriet att snurra rejält mycket fortare, säger Megan Kennedy, Sprinkle's Branding Strategist.

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowd funding.