Sprinkle Media

Sprinkle Media agerar idag på grovt förtal från i sammanhanget ej namngiven organisation

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 18:13 CEST

Aktiebladet.sehar i en artikelserie under namnet ”Journalistik 2.0” skildrat fenomenet näthat och dess effekter. Senast i fredags publicerade Aktiebladet.se en artikel om hur den så kallade SIG-gruppen med tillhörande nättidning, I folkets intresse arbetar med att avslöja näthat och stalking. Rent generellt så kan det aldrig få vara accepterat eller tillåtet att bedriva näthat eller stalking, vare sig öppet eller anonymt.

I linje med flera andra publika bolag har även Sprinkle insett behovet av och därav satsat på att bygga upp egna mediekanaler och ett journalistiskt nätverk av yrkespersoner som vill återskapa förtroendet för journalistens viktiga roll i samhället, med betoning på faktagranskning och källkontroll. Ett arbete som sammanfattas under begreppet Journalistik 2.0 och vars aktualitet belyses med detta aktuella exempel.

Tidigare idag pressmeddelande Sprinkle att bolaget anställt Denise Lopez som bolagets Main Ambassador i rollen att bygga upp bolagets ambassadörsnätverk. Likt vad många andra kända personer fått erfara och fortlöpande får erfara så kände sig en extern individ direkt manad att på direkt felaktiga grunder grovt förtala bolaget och i förlängningen uppträda hotfullt. Ett beteende som aldrig kommer att accepteras av Sprinkle vars ledning har kontaktat vederbörandes chef då personen i fråga agerade i arbetsgivarens namn. Efter kontakten har personen i fråga gjort en så kallad pudel till Denise Lopez men övergreppet är betrakta som påfallande allvarligt och Sprinkle överväger därav att rättsligen gå vidare med ärendet och väljer i detta skede att ej publicera namnet.

- En hållbar journalistik borde stå lika högt upp på agendan som ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet. I en tid då digitaliseringen sprider sig i rask task och där en stor del av en människas eller ett företags tillvaro utspelar sig virtuellt så borde det rimligen kunna krävas att människor inte kommer till skada på felaktiga grunder, på samma sätt som vi tar för givet att vi utan förtal eller hot ska kunna vistas ute i vårt öppna samhälle. Att individer i sin arbetsgivare namn grovt förtalar och hotar måste anses som mycket anmärkningsvärt och ett beteende som definitivt aldrig kommer att accepteras av Sprinkle och därav bolagets kraftfulla avståndstagande och agerande i detta skede, säger Thony Norelli, VD Sprinkle Media.

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowd funding.