Sprinkle Media

Sprinkle University har genomfört en mini workshop med tema IT – struktur 2.0

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 10:50 CEST

Inom Sprinkle uppmuntras entreprenörskap vilken är grunden för att vara med och påverka världen och lösa samhällsutmaningar. Igår pressmeddelade Sprinkle att bolaget är i ett starkt utvecklingsskede och intensifierar arbetet med att införa styrdokument i verksamheten. Sprinkle vilar på tre ben som tillsammans kommer att fungera som ett hållbart och digitalt finansiellt ekosystem - Fintech 2.0. Entreprenörskap i kombination med en genomarbetad kvalitetsstruktur skapar stabila plattformar för den moderna människans vardagsbehov med beaktande av klimatperspektivet #digitalnature.

Idag växer en trend fram bland start-up bolag att skapa affärsidéer som lika mycket handlar om att lösa samhällsproblem som att tjäna pengar. Av entreprenörer som upplever en stimulans i att kunna kombinera en bra affär med en bra effekt men även en chans till att vara med och investera i de megatrender som idag växer sig allt starkare i världen, av vilka förflyttningen mot hållbarhet bara har börjat, något som Sprinkle University kommer att belysa framöver.

IT är en helt avgörande förutsättning för ett bolag att kunna verka och utvecklas i en digital värld. För ett bolag som Sprinkle, vars affärsidé är att sammanlänka olika digitala beståndsdelar till en helhetslösning, som möjliggör för vanliga människor att få tillgång till finansiella koncept är en väl fungerande IT-funktion helt avgörande för bolagets utveckling. Idag genomfördes därför den första mini-workshopen med tema IT – struktur 2.0 vilken föll mycket väl ut, så koncepten med mini-workshops kommer nu att utvecklas vidare inom Sprinkle University.

- Inom Sprinkle vill vi utveckla våra medarbetares kompetens parallellt med verksamheten genom att systematiskt genomföra idésmedjor i mini workshop format. Detta är en del i att arbeta enligt kvalitetshjulet och samtidigt fånga upp bra idéer och uppmuntra allas engagemang. Inom ramen för Sprinkle University kommer vi nu att planlägga återkommande mini-workshops inom samtliga verksamhetsområden #createcrossvalue, säger Oliver Donovan, VD Sprinkle AB.

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowd funding.