Sprinkle Media

Sprinkle University utvecklar ledning och medarbetare i entreprenörskap och kommunikation

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 13:19 CEST

Entreprenörskap i kombination med att bygga upp företag innebär att skapa något nytt, att dela kunskap, erfarenhet och idéer tillsammans. Det handlar om att skapa kreativa miljöer i vilka människor tillsammans utvecklas samtidigt som företaget utvecklas och expanderar. Kreativitet i kombination med struktur driver utvecklingen framåt på ett gränsöverskridande sätt och med fokus på ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Sprinkle genomför interna möten i linje med bolagets egen affärsmodell Sprinkle Fusion Power, som går ut på att skapa gränsöverskridande värden mellan olika affärsenheter. Utifrån samma filosofi träffas bolagets medarbetare i mindre möten (idésmedjor) och utbyter tankar och idéer, vilket samtidigt blir till en kunskapsdelning. Samtidigt som verksamheten koordineras diskuteras nya idéer baserat på ledningens och medarbetarnas olika bakgrund, erfarenhet och roll i verksamheten, vilket tar bolaget till nästa nivå.

Bolaget rekryterar, utbildar och utvecklar kompetenta och engagerade medarbetare i linje med bolagets affärsmodell. Ambitionen är att vara ledande i utvecklingen av digital kommunikation och automatiserade processer, med en unik personlig kundsupport inom Fintech.

När två bolag fusioneras skapas mervärden genom att samtala med varandra och tillvarata idéer och erfarenheter. Människors energier kanaliseras till en utvecklande kraft, vilket är en av hörnstenarna i Sprinkle University, vars filosofi är tillämpbar både internt och externt, samt inkluderar filosofin om så kallad agil utveckling.

Möten av mer formell karaktär, både operativt och strategiskt, sker enligt bolagets styrdokument i syfte att fylla de formella kraven.

- Ett Fintech-kontor 2019 är en plats där människor möts både fysiskt på plats och på distans via digitala kommunikationskanaler världen över. Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter att genomföra verksamhetskoordinerande och utbildande möten på ett helt annat sätt än tidigare och Sprinkle vill vara med och driva den utvecklingen. Vi är övertygande om det bästa sättet är att fortlöpande utveckla och testa koncepten på oss själva. Idag genomfördes en idésmedja med temat ”hur vi blir ledande inom sociala media, säger Ian Cassiman, CEO Sprinkle AB.

Sprinkle Media arbetar med mediakommunikation som är relaterat till kapitalanskaffning, fastighetsmarknad och företagande. Genom styrelserepresentation, vår kunskap, vårt nätverk och vår finansiella styrka arbetar vi för att hjälpa bolag att bli branschledande. Vi använder investeringsplattformen raisereach för att erbjuda kapitalanskaffningstjänster som emissioner, fastighetsinvesteringar och crowd funding.