SIS, Swedish Standards Institute

Sprinkler i hemmet räddar liv

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 08:30 CET

Brandvarnare är standard. Nu installerar allt fler sprinklersystem i hemmet. När sprinklersystemet fungerar bra startar släckningen direkt och skaderisken minskar. Nu finns en ny standard som gäller design, installation och underhåll av boendesprinkler tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Det flesta dödsbränder både i Sverige och utomlands inträffar i bostäder. Ett sätt att skydda sig och förhindra att bostaden blir övertänd är att installera ett sprinklersystem. I USA har man länge brandsäkrat sina hem med boendesprinkler och nu ökar användningen även i Europa och då framförallt i Norden.

– När det blir vanligare med sprinklersystem i hemmen är det viktigt för oss att anpassa och samordna säkerhetskraven så att systemet verkligen ger den trygghet som det är tänkt, säger Jens Hjort från Brandskyddsföreningen och deltagare i standardiseringsprojektet.

Om olyckan är framme startar sprinklersystemet direkt och man får mer tid på sig att utrymma lokalerna. De nya riktlinjerna beskriver förutom installationer i villor och flervåningshus även hotell, äldreboenden och sjukhus.

– Inom äldrevården har det visat sig extra viktigt att vinna värdefull tid för utrymning. Brandövningar har visat att det är svårt att hinna evakuera alla boende innan byggnaden är övertänd – därför har flera kommuner installerat smartare släcksystem på just äldreboenden, Pontus Lyckman projektledare på SIS.

De som främst har behov av standarden är tillverkare, leverantörer, fastighetsägare, besiktningsorgan, brandkonsulter och myndigheter.

Den nya standarden publicerades i januari 2010 och heter Brand och räddning – Boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll, SS 883001:2009. Andra länder i Europa har visat stort intresse för standarden, bland andra England, Holland och våra baltiska grannar och målet är att dokumentet ska ligga till grund för en europeisk standard på området.

För ytterligare information:
Pontus Lyckman, projektledare SIS, 08-555 521 26, 070-441 75 81, pontus.lyckman@sis.se
Jens Hjort, projektledare Brandskyddsföreningen, 08-588 474 91, jens.hjort@svbf.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se