Squeed AB

Squeed Agile kraftsamlar för agilt ledarskap och arbetssätt - 24 augusti 2017

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 13:46 CEST

Allt fler företag och organisationer väljer att jobba agilt. Vill ni också vara mer snabbfotade och flexibla? Då är tiden rätt nu!

Ordet agilt är på allas läppar i den digitala tid vi lever i.

Allt fler pratar om agilt ledarskap, arbetssätt och kultur som vägen till framgång. I en instabil värld med snabba förändringar är det ännu viktigare att vara snabbrörlig och förändringsbenägen som ledare och organisation.

Squeed Agile har bildats med etablerade och erfarna agila coacher för att möta den stora efterfrågan på agila metoder och agil kultur.

Squeed AB etablerades 2010. Vi finns idag i Göteborg och Stockholm och erbjuder agil verksamhetsutveckling och mjukvaruutveckling.

För vidare information: Squeed AB, Ola Klasson 0702-109203  www.squeed.com - Nytt på Squeed

Squeed AB är ett kompetens och innovationsbolag verksamt inom agilt ledarskap och mjukvaruutveckling.
Vi har skapat en innovationskraft där varje medarbetare hjälper till med att ta fram nya affärsidéer i form av produkter och tjänster. Denna innovationskraft leder och utvecklar företaget. Att stimulera och tillvarata kreativitet är därför vår grundläggande affärsidé.
Squeeders jobbar med arkitekturfrågor, coaching, mentorskap, utbildningar, systemutveckling, metoder mm. Vi är experter på Java, Microsoft .Net och open source. Som Microsoft MVP och Insider har vi bra relation med Microsoft samt vetskap och kunskap om det kommande och senaste från Microsoft .Net.

Squeed är djupt engagerade i communityn kring mjukvaruutveckling så som Javaforum och SweNug.
Squeeders syns och hörs ofta på konferenser och mjukvaruträffar som JavaOne, Microsoft TechDays, MSDN Live, SweNug, Developer Summit, JFocus, JavaZone...