Granskningsnämnden för radio och TV

SR P4 Kristianstad fällt för partiskhet

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:07 CEST

Granskningsnämnden fällde två program i Sveriges Radio P4 Kristianstad för att de stred mot kravet på opartiskhet.

Långtgående kritik mot en utpekad part
I programmet Arena handlade ett inslag om en kommun i Skåne och enligt reportern hade kommundirektören där ”avpolletterats”. En politisk motståndare intervjuades och affären kommenterades av en programledare och en reporter. Enligt Granskningsnämnden innehöll inslaget långtgående kritik riktad mot den före detta kommundirektören som han borde ha getts tillfälle att bemöta. Eftersom han inte fick det stred inslaget mot kravet på opartiskhet.

Okommenterade uttalanden från en inringande lyssnare
Under sändningen av programmet Drömstart spelades det vid två tillfällen upp ett inlägg från en inringande kvinna som uttalade sig om den man som misstänktes för mordet på tioåriga Engla Höglund. Kvinnan sa: ”Jag vill bara säga, avrätta det djävla svinet. Han har inga rättigheter att leva. Och kan nån inte göra det så skicka honom till mig så ska vi ta hand om honom. Hej då!” Uppspelningarna hade inte någon av gångerna någon koppling till det övriga programinnehållet. Granskningsnämnden beaktade att uttalandena framfördes av en tillfällig medverkande men ansåg att de, som de framfördes utan balanserande kommentarer, passerade gränsen för vad som kunde
accepteras med hänsyn till opartiskhetskravet.

Beslutet var enhälligt.
Nämnden beslutade att SR på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut.

AKTUELLA BESTÄMMELSER
SR ska bedriva programverksamheten opartiskt och  med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i radion. Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i samma program eller inslag. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt nämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Vid uttalanden av intervjuade,
debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande som saknar anknytning till programföretaget kan kravet på opartiskhet ställas lägre med hänvisning till yttrandefriheten.

Handläggare: SB 743/08 (Arena) Christoffer Lärkner, telefon 08-606 79 79.
SB 741/08 (Drömstart) Lottie-Ann Lindström, telefon 08-606 79 74

Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se

ADRESS: BOX 32, 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN. BESÖKSADRESS: ARENAVÄGEN 55, PLAN 7
TELEFON VÄXEL: 08-606 79 70 TELEFAX: 08-741 05 88 E-POST: grn@grn.se WEBBPLATS: www.grn.se