Granskningsnämnden för radio och TV

SR:s Deluxe stred inte mot bestämmelsen om radions genomslagskraft

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:35 CET

2007-02-07 SB 75/07
PRESSMEDDELANDE

I humorprogrammet Deluxe i P3 imiterades vinexperten Bengt Frithiofsson, men
i stället för viner gällde betygssättningen kvinnliga könsorgan. ”Bengt
Frithiofsson” berättade att han varit ute och ”slickat fitta” hela dan och
kommenterade dem i en recenserande ton. Han sa bl.a. att han haft nöjet ”att stifta
bekantskap med en mogen fitta från Bordeaux, en synnerligen svulstig
upplevelse, en lätt underton av kiss som liksom dröjer sig kvar på läpparna”.

Granskningsnämnden konstaterade att inslaget innehöll ett språkbruk som säkert
kunde uppfattas som smaklöst och stötande av många lyssnare. Lämpligheten i att
sända ett inslag med detta innehåll på dagtid då det kunde höras av barn kunde
enligt nämnden diskuteras. Inslaget gick dock inte så långt att det stred mot
bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft.

Nämnden ansåg att det i
första hand en fråga för programföretaget att avgöra om och när denna typ av
inslag kan sändas.
Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Sveriges Radio ska ta hänsyn till radions särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen. Bestämmelsen innebär enligt
Granskningsnämndens praxis bl.a. ett krav på varsamhet i fråga om avancerade sexuella
framställningar. Den innebär också att programföretagen inte får sända sådana program eller inslag
som är uppenbart kränkande mot ettdera könet eller mot människor med viss hudfärg, nationalitet,
religion eller sexuell läggning (9 § i SR:s sändningstillstånd).

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se