Hebi Health Care AB

SRA Intressenter AB köper Svenska Rayon AB

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2003 17:16 CEST

Styrelsen för Hebi Health Care AB (publ.) har beslutat att sälja dotterbolaget Svenska Rayon till SRA Intressenter AB.

Styrelsen för Hebi Health Care AB (publ.) har valt att sälja Svenska Rayon eftersom bolagets ansträngda likviditet inte har kunnat vändas trots de insatser som har genomförts. Det beror till stor del på marknadsutvecklingen med fortsatt höga råvarupriser i kombination med sjunkande marknadspriser. Affären genomförs som en ren aktieaffär.

- Jag beklagar att den svaga marknadsutvecklingen har medfört att vi inte har lyckats vända utvecklingen i Svenska Rayon AB sedan förvärvet. Det är fortsatt vår målsättning att växa genom strategiska förvärv, säger Lennart Ericsson, vice VD.

SRA Intressenter är ett dotterbolag till Hebi Intressenter AB. Affären förutsätter därmed godkännande på bolagsstämma. Övriga handlingar i enlighet med noteringsavtalet med NGM kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före stämman. Information om tidpunkt för extra bolagsstämma kommer att meddelas senare.

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär