SRAB Shipping AB

SRAB HOLDING: EMISSION OCH FLYTTNING!

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 16:02 CEST

SRAB HOLDING: EMISSION OCH FLYTTNING!

Företrädesemission i SRAB Holding AB (publ), enligt kungörelse per den 13 mars 2003, har blivit fulltecknad till ett emissionsbelopp av 11,4 Mkr. Antalet nyemitterade A-aktier uppgår till 1 429 100 och B-aktier till 5 712 040. Det totala antalet aktier uppgår därmed till 10 711 710 varav 2 143 650 av serie A och 8 568 060 av serie B.

Samtidigt meddelas att SRAB Holding AB (publ) flyttar till egna, nyrenoverade lokaler i Frihamnen i månadsskiftet maj-juni 2003.

Stockholm den 19 maj 2003.


SRAB HOLDING AB (publ)


Styrelsen


SRAB Holding AB är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.