SRAB Shipping AB

SRAB HOLDING: FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 12:10 CEST

SRAB HOLDING: FLAGGNINGSMEDDELANDE

Bernt Plotek har den 14 juni 2003, genom försäljning avyttrat 125.000 A-aktier i SRAB Holding AB (publ).

Därmed uppgår innehavet totalt, privat och genom bolag, till 893.775 A-aktier och 2.882.447 B-aktier, vilka tillsammans representerar 35,25 procent av aktiekapitalet och 39,39 procent av röstetalet i bolaget.


Stockholm den 16 juni 2003.Bernt Plotek


SRAB Holding AB är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.