SRAB Shipping AB

SRAB SHIPPING: PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:43 CET

SRAB Shipping AB har idag ingått avtal om förvärv av två produkt/ kemikalietankers om vardera 7.000 dwt och med isklass 1A. Fartygen byggs på varv i Turkiet. Utöver dessa två fartyg har SRAB Shipping AB option på ytterligare ett tredje fartyg byggt enligt samma specifikation.

Leveranstiden för det första fartyget beräknas till augusti 2006, för det andra fartyget till februari 2007. Och slutligen är leveranstiden för optionsfartyget beräknad till maj 2007.

De två första fartygen kommer att sysselsättas på femåriga timecharter-kontrakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Rolf Hollmén på telefon
+46 8 534 899 00, eller via e-mail: rolf.hollmen@srab.se.

Stockholm den 21 mars 2006

SRAB SHIPPING AB (publ)

StyrelsenSRAB Shipping är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.