Synskadades Riksförbund SRF

SRF efterlyser mobbningsmiljoner for tyst mobbning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:34 CET

För kännedom till:
Utbildningsdepartementet
Anders Andrén


Myndigheten för skolutveckling
Karlbergsvägen 77-81
113 35 STOCKHOLM


ANGÅENDE REGERINGENS SATSNING PÅ 40 MILJONER MOT MOBBNING


SRF välkomnar att regeringen satsar 40 miljoner kronor mot mobbning. Det är mycket viktigt att alla barn kan gå till skolan och känna sig trygga. Skolorna behöver bra instrument för att arbeta förebyggande mot mobbning och annan kränkande behandling. SRF ser mycket positivt på det uppdrag Myndigheten för skolutveckling erhållit av regeringen när det gäller kartläggningen av metoder och åtgärder mot mobbning och utformningen av en utbildningssatsning riktad mot kommuner och skolor.

SRF vill i detta sammanhang passa på att påpeka vikten av att Myndigheten för skolutveckling även tänker på den tysta form av mobbning som elever med synskador och andra funktionsnedsättningar drabbas av. Det kan t ex handla om att barnet blir ignorerat av sina klasskamrater och att klasskamraterna inte svarar på frågor från barnet. Kränkningar och mobbning förekommer tyvärr även ifrån lärare och assistenter.
SYNSKADADES RIKSFÖRBUND


Urban Fernquist
Verksamhetsledare
08-39 9153

Cecilia Ekstrand
Sammankallande SRF:s skolnätverk
08-4624503