SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation

SR:s Mitt i Musiken väljer att stoppa huvudet i sanden

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 13:11 CEST

Trots påstötningar om de fortsatta felaktigheterna i sin rapportering väljer både ansvarig utgivare och reportern att inte svara. Mitt i Musiken står fast vid sin påhittade rapportering.

I tisdags gjorde Mitt i Musiken ett halvhjärtat försök att rätta till sitt misstag med den felaktiga rapporteringen den 18 augusti där man påstått att en husrannsakan ägt rum på Storan i Göteborg. En ändring gjordes av rubriken i inslaget till "Polisbeslag på Storan i Göteborg". I inslaget påstår reportern att "en av Samis datorer i lokalerna togs omhand".
Men det har inte skett något polistillslag på Storan. Inte heller har någon dator på Storan tagits omhand av polisen. Slutsatserna utgående från att datorn beslagtagits är påhittade av reportern själv och hela inslaget är således fullständigt grundlöst "Att ett public service program beter sig på detta sätt är obegripligt", säger SAMI:s styrelseordförande Jan Granvik.

Bakgrundsfakta:
SAMI:s förre VD, som avskedades i september 2006, delgavs förra hösten misstanke om grov trolöshet mot huvudman under en längre period, försök till trolöshet mot huvudman och bestickning. SR:s Mitt i Musiken har under en längre tid bevakat konflikten mellan SAMI och den förre VD:n. Bevakningen har enligt SAMI präglats av osaklighet och obalans vilket medfört att SAMI har anmält nio inslag i programmet till Granskningsnämnden.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Elford, informationschef SAMI, tel 070 843 00 20

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är en intresseorganisation för svenska artister och musiker som bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI:s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.
www.sami.se