Primelog Software AB

Primelog och TenderEasy ingår partnerskap

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 10:40 CEST

TenderEasy och Primelog har ingått ett partnerskap med målsättning att erbjuda en helintegrerad transportlösning till marknaden. Partnerskapet ger möjlighet att återförsälja varandras produkter.


Primelog TMS och TenderEasy ger kunderna unika möjligheter att få stöd för processen från fraktupphandling till korrekt betalda transportfakturor.

Detta intygas av SSAB som har erfarenhet av att integrera processen med hjälp av TenderEasy och Primelog genom att ta ett helhetsgrepp för att samordna transportupphandlingen med det nyligen förvärvade finska bolaget Ruukki. Den gemensamma lösningen från TenderEasy och Primelog möjliggör en omfattande upphandling på kort tid och säkerställer dessutom att effekten, minskade transportkostnader, håller i sig under kontraktsperioden.

TenderEasy levererar mjukvara för transportupphandling och spot bidding.

“Vårt samarbete med Primelog innebär att vi kan ge kunderna en helhetslösning från upphandling och löpande spot-pris förfrågningar till bokning och kostnadsuppföljning.”, menar Johan Vagerstam, VD TenderEasy.

För Primelog, innebär partnerskapet att ytterligare en modul kan läggas till den kompletta TMS (Transport Management System)- lösningen.

“Med detta samarbete kan vi erbjuda våra kunder en heltigenom integrerad och digitaliserad process för att erhålla en 360-graders kontroll över sina globala transportkostnader”, avslutar Lena Ridström, VD Primelog.

För mer information, kontakta:
Lena Ridström
VD Primelog
lena.ridstrom@primelog.com
0735 00 80 40
Johan Vagerstam
VD TenderEasy
johan.vagerstam@tendereasy.se
0733 56 17 11Om Primelog
Primelog hjälper företag med globala försörjningskedjor att förbättra verksamheten genom bättre kontroll, lägre kostnader och högre service nivåer och är en ledande SaaS (Software-as-a-Service) leverantör i norra Europa. Vår kompetens inom logistik och vår mjukvara Primelog TMS är det som attraherar våra globala kunder, de största och mest inflytelserika företagen i sin bransch. Primelog agerar genom egna kontor och partner-nätverk i Europa och Nord-Amerika.
Mer information finns på www.primelog.se

Om TenderEasy
TenderEasy är en leverantör av marknadsledande teknik för transportinköp. Med den mest användarvänliga lösningen på marknaden expanderar vi plattformen och vårt team för att möte framtida efterfrågan från fraktköpare över hela världen. Vår vision är att hjälpa våra kunder att hantera och dra nytta av de möjligheter som möjliggörs genom digitaliseringen av logistikområdet, och att göra en av världens största branscher mer effektiv och miljömässigt hållbar.
Mer information finns på www.tendereasy.com

Om SSAB
SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på 8,8 miljoner ton.
Mer information finns på www.ssab.se

Primelog Software AB är en ledande leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och få kontroll över sina globala varuflöden för att uppnå lägre kostnad och bättre tillförlitlighet. Vår kompetens inom logistik och vår egenutvecklade logistikmjukvara Primelog är de främsta anledningarna till att våra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher, har valt oss som leverantör.

Primelog Software AB bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.

Mer information finns på www.primelog.com