SSAB

SSAB visar rekordresultat för tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 11:41 CEST

SSAB redovisar idag sitt resultat för de tre första kvartalen 2004. Resultatet efter finansnetto förbättrades med 1765 Mkr till 2646 (881) Mkr och kassaflödet ökade till 1594 (226) Mkr.


- Resultatet för det tredje kvartalet förbättrades med 860 Mkr till 961 (101) Mkr. Med tanke på att det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagare så är det ett starkt resultat och i särklass det bästa som vi presterat under ett tredje kvartal, konstaterar verkställande direktören Anders Ullberg i en kommentar till rapporten.

- Under tredje kvartalet har vi kunnat förbättra våra bruttomarginaler i stålrörelsen trots ökade kostnader för kol och koks. Vi ser också fortsatt bra volymutveckling i handels- och vidareförädlingsrörelserna samtidigt som vi fortsätter att hålla förädlingskostnaderna i schack, fortsätter Anders Ullberg.

- Efterfrågan på våra spetsprodukter har liksom tidigare under året varit stark. Vi har under tredje kvartalet ökat leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt med drygt 40% och av kylda stål med 17% jämfört med i fjol. Vi utnyttjar nu i stort sett hela vår kapacitet för kylda stål. Tillväxten inom detta produktområde var därför något lägre än under första halvåret då vi kunde hålla en högre tillväxt genom att minska lagren, konstaterar Anders Ullberg.

- Trots att tillväxttakten har minskat i Kina så kommer, enligt den prognos som International Iron and Steel Institute presenterade i början av oktober, den globala stålkonsumtionen i år att öka med 7,5% till en ny rekordnivå på ca 950 Mton. Tillväxten har därmed ökat jämfört med de tre senaste åren då den legat på nivån 6% och är nu också jämnare geografiskt fördelad framhåller Anders Ullberg.

Anders Ullberg konstaterar avslutningsvis att priserna på stål fortsätter att öka. Baserat på de avtal som hittills slutits så bedöms priserna på tunn- och grovplåt i lokala valutor under fjärde kvartalet bli i genomsnitt ca 5% högre än under tredje kvartalet.

Koncernstab Information
Ulrika Ekström
08-45 45 734