SSAB

SSABs Kapitalmarknadsdag 2010

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:10 CET

SSAB håller idag den 23 februari en kapitalmarknadsdag i Stockholm.


Programmet och samtliga presentationer finns i pdf på SSABs hemsida, www.ssab.com/capitalmarketsday2010

VD Olof Faxander ger en presentation av SSABs strategi och utsikter. Han upprepar budskapen från rapporten för fjärde kvartalet och konstaterar att volymerna under första kvartalet 2010 kommer att öka jämfört med fjärde kvartalet 2009, men att priserna kommer att vara lägre. I strategiavsnittet pekar han bland annat på SSABs ambition att öka andelen nischprodukter till 50 procent år 2015.

I finansdirektören Marco Wiréns presentation finns, förutom det material som presenterats i rapporten för fjärde kvartalet, bland annat beskrivningar av kostnadsstrukturen i SSAB. I presentationen anges också att SSABs investeringar under 2011, utifrån de förhållanden som är kända idag, beräknas uppgå till 2,4 miljarder kronor. Av dessa avser ca 1.3 miljarder strategiska investeringar.

KG Ramström, marknads- och försäljningsdirektör, beskriver SSABs kundsamarbeten inom produktutveckling samt ger exempel på tillämpningar av höghållfasta stål inom olika segment. 

Affärsområdescheferna för SSAB EMEA, Americas och APAC beskriver verksamheten inom respektive region. Bland annat att SSABs andel av nischprodukter på den asiatiska marknaden ska öka från 7 procent idag till 20 procent år 2015.

Uttalanden om framtida förhållanden medför till sin natur risker och osäkerhet eftersom de relaterar till händelser och omständigheter som kan komma att inträffa i framtiden. Det finns således inga garantier för att inte det verkliga resultatet väsentligt avviker från vad som uttryckligen anges eller är underförstått i dessa
uttalanden om framtida förhållanden, vilket beror på många faktorer varav flertalet är utanför SSABs kontroll.

För ytterligare information:
Helena Stålnert, Informationsdirektör Tfn. 08-45 45 734


SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.