Statens Strålskyddsinstitut, SSI

SSI gör åtalsanmälan om brott mot strålskyddslagen

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:45 CEST


Statens strålskyddsinstitut (SSI) har lämnat in en åtalsanmälan mot det danska bolaget Ramböll Hannemann & Höjlund A/S. Enligt SSI:s uppfattning har företaget i sin verksamhet brustit i så väsentlig grad att brott mot strålskyddslagens allmänna aktsamhetsregler och SSI:s föreskrifter föreligger.


Anmälan avser två händelser vid Holmia byggplats i Malmö den 20 respektive 21 december 2005, samt transport till och från byggplatsen vid båda fallen.

Vid dessa båda tillfällen förde företaget in en skåpbil med utrustning från Danmark till byggplatsen i Sverige. Bilen innehöll mätutrustning för s.k. borrhålsloggning med radioaktiv strålkälla. Strålkällan förvarades emellertid inte i sin transportbehållare. Det radioaktiva preparatet var i stället tejpat på behållarens handtag, vilket är klart otillfredsställande sett från strålskyddssynpunkt. Strålkällan var således oskärmad och exponerade omgivningen för joniserande strålning på ett sätt som strider mot gällande regelverk.

Det inträffade är enligt SSI ett brott mot strålskyddlagen. Överträdelsen har dock inte medfört någon fara för allmänheten.

För ytterligare upplysningar:

Carl-Göran Stålnacke, verksamhtsansvarig, tel: 08-729 71 85

Ulrika Lyth, informationschef, tel: 08-729 71 28