Strålsäkerhetsmyndigheten

SSM föreslår höjda avgifter för kärnkraftindustrin

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:40 CEST

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i ett yttrande till regeringen att avgiften för rivning och återställande av forsknings- och utvecklingsverksamhet höjs med 0,6 öre per kWh från 0,3 öre till 0,9 öre. Avgiften ska användas för att finansiera kostnaderna för att ta hand om de kärntekniska anläggningarna i Studsvik, kraftvärmereaktorn i Ågesta, industriområdet i Ranstad samt hantering och slutförvaring av de restprodukter som uppstått vid verksamheterna.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det finns ett behov av cirka 600 miljoner kronor till fonden under 2009 för att finansiera de kostnader som förväntas uppstå. En höjning av avgifterna är nödvändig för att fonderna ska täcka nödvändiga åtaganden och aktiviteter innan inbetalningarna till fonden upphör den 31 december 2009.

Behovet av höjda avgifter grundas på ökade förväntade framtida kostnader för:


  • Återställning av industriområdet i Ranstad.


  • Sanering och rivning av den permanent avställda värmekraftsreaktorn i Ågesta.


  • Hantering av kärnavfall och använt kärnbränsle från forskningsreaktorer.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande kan läsas i sin helhet på www.ssm.se

Ytterligare upplysningar:

Björn Hedberg, chef för enheten för finansiell kontroll - 070-309 74 16

Anders Bredfell, pressansvarig - kärnkraft - 08-698 84 08