Strålsäkerhetsmyndigheten

SSM häver särskild tillsyn mot Forsmark

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:00 CEST

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) upphäver den särskilda tillsyn som kärnkraftsreaktorerna Forsmark 1-3 stått under sedan den 28 september 2006. Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har vidtagit en mängd åtgärder för att hantera de brister som uppdagades efter incidenten i Forsmark 1 i juli 2006. SSM anser att FKA nu kan återgå till att driva och utveckla säkerhetsarbetet inom ramen för normal tillsyn.

Den särskilda tillsynen ger myndigheten möjlighet att under en period skräddarsy och avpassa granskningen av en verksamhetsutövare efter särskilda omständigheter. En sådan åtgärd ansåg SSM:s föregångare Statens kärnkraftinspektion (SKI) var nödvändig 2006 efter att brister i säkerhetskulturen vid FKA hade identifierats.

- FKA uppfyller nu förutsättningarna för att bedriva säkerhetsarbete utan speciella insatser från SSM. Men naturligtvis kommer myndigheten att bedriva fortsatt, normal tillsyn i Forsmark, säger Christer Karlsson, inspektör och samordnare för SSM:s tillsyn av Forsmarks kärnkraftverk.

Verksamhetsutövarna har det fulla ansvaret att driva och utveckla säkerhetsarbetet. De fortsatta åtgärderna med koppling till incidenten kommer att genomföras inom ramen för det ordinarie utvecklingsprogrammet vid FKA.

- SSM kommer att hålla fokus på detta utvecklingsprogram och myndigheten kommer att bedriva en fortsatt tillsyn över det dagliga säkerhetsarbetet, säger Lars Axelsson, utredare vid SSM med ansvar för organisations- och ledningsfrågor.

Den 25 juli 2006 inträffade i Forsmark 1 en kortslutning i ett yttre ställverk som ansluter anläggningen till det nationella stamnätet. Kortslutningen gjorde att Forsmark 1:s automatiska säkerhetssystem snabbstoppade och stängde ner reaktorn. Händelsen medförde att utrustning som är viktig för säkerheten inte fungerade som avsett.

Det inträffade visade enligt dåvarande SKI att säkerheten vid FKA inte hade fått den prioritet som myndighetens föreskrifter krävde. SKI förelade FKA att ta fram ett program med åtgärder för att få bukt med bristerna. Som ett villkor för drift av reaktorerna skulle FKA förstärka den dagliga rapporteringen samt göra extra rapportering vid varje återstart av en reaktor.

För mer information till massmedia: Christer Karlsson, inspektör, 08-799 43 75, och Lars Axelsson, MTO-specialist, 08-799 43 30, eller Mattias Sköld, pressansvarig, 073-200 67 60.