RoVi Tech ApS

SSM (Kecon A/S) stärker sin position på den svenska marknaden för industriella skorstenar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 17:00 CEST


SSM (Kecon A/S) stärker sin position på den svenska marknaden för industriella skorstenar

SSM är en ledande dansk tillverkare av industriskorstenar som har mer än 40 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning och montage av skorstenar i stål, glasfiber och betong. Under senare år har SSM även levererat egendesignade ljuddämpare och fläktar för främst process- och rökgasapplikationer.

För att ytterligare stärka sin position på den svenska marknaden har SSM valt att teckna samarbetsavtal med RoVi Tech ApS

  • RoVi Tech är ett spännande företag med rötter i både Sverige och Danmark. Deras kompetens inom förbränningsanläggningar, filtrering och rökgasrening kommer att hjälpa oss mycket i vår framtida tillväxt, förklarar SSMs globala försäljningschef Erling Pedersen.

Samarbetet mellan de två företagen koncentrerar sig främst till den Svenska marknaden, men exkluderar inte ett samarbete även i andra europeiska länder där RoVi Tech är verksamma.

  • Vi på RoVi Tech är mycket stolta över att SSM väljer oss såsom deras partner på den Svenska marknaden. Deras industriskorstenar kompletterar vårt övriga produktprogram på ett fantastiskt sätt, säger RoVi Techs försäljningschef Erik Rosenkvist.

SSM har gjort betydande investeringar för att möta marknadens ökade intresse för deras produkter, bl.a. har man nyligen flyttat till större produktionsanläggningar som också innefattar over 30 000 m2 utomhuslagring.

För mer information, vänligen kontakta:

RoVi Tech, Erik Rosenkvist tel. +46 70 29 07 490, mejl erik.rosenkvist@rovitech.dk

SSM, Erling Pedersen tel. +46 461 85 051, mejl ep@steelchimney.com
RoVi Tech löser stoft och emissions problem

Företaget är baserat på medarbetarnas kunskaper och erfarenhet inom filtrering och leverans av kompletta rökgasreningssystem till bl.a. bio- & avfallseldade förbränningsanläggningar.

Ambitionen är att hjälpa kunder med luft-, gas- och rökgasemissioner.