SSU

SSU kräver att regeringen agerar för fler kvinnor i myndighetsstyrelserna

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 15:17 CET

SSU tog med bestörtning del av nyheten om resultatet av regeringens utnämning av ny styrelse för Pensionsmyndigheten och den skeva könsfördelningen i styrelsen. SSU förväntar sig en reaktion från regeringen. Vårt krav är att regeringen river upp beslutet och fattar ett nytt jämställt förslag. Genom ett öppet brev riktar SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland detta krav till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Phersson och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Till

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Phersson
Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni


Hej!

Det var med bestörtning vi tog del av ekots nyheter i morse. De beskrev resultatet av regeringens utnämning av ny styrelse för Pensionsmyndigheten och den skeva könsfördelningen i styrelsen. Fem av sju ledamöter är, som vi utgår från att ni känner till, män.

Bettina Kashefi, er statssekreterare vid socialdepartementet, säger till ekot ”När jag gick på ren kompetens hade vi en övervikt kvinnor till den styrelsen”. Den kommentaren behöver inte vi SSU:are kommentera ytterligare, för att ni ska förstå hur orättvis utnämningen är.

Vårt krav är att ni river upp beslutet och fattar ett nytt jämställt förslag. Våra skäl är följande;

1. Ledarskapet. Genom att själva utse så grovt mansdominerade styrelser, avsäger regeringen sig fullständigt ledarskapet och möjligheten att vara förebild. Tror ni att näringslivet kommer lyssna på hot om kvotering om ni gör den här typen av utnämningar?
2. Erfarenhets- och kunskapsbortfallet. Vi vet att kvinnor idag är lika eller mer utbildade och har skaffat sig de kunskaper som krävs för att ta ledaransvaret både för statliga myndigheter och för näringslivets bolagsstyrelser. Nu möts kvinnorna med andra subjektiva argument och tvingas ändå bort. Tycker ni att det är ok att vi förlorar den kunskapen i styrelserummen?
3. Sveket. Ni, regeringen, ska se till hela folkets intressen. Tycker ni att Sveriges kvinnliga pensionärer kan känna sig trygga med att männen i Pensionsmyndighetens styrelse kommer att särskilt beakta kvinnornas situation i sina analyser till regeringen?

Pensionsmyndighetens uppdrag är bland annat att ”leverera pålitliga fakta och analyser om pensioner till regeringen och andra intressenter.” I det uppdraget måste ju en väsentlig del handla om analyser kring hur den kvinnliga delen av befolkningen påverkas av olika beslut. Det blir omöjligt att ta myndigheten på allvar om styrelsen är så skev.

Vi förväntar oss er reaktion på detta.


Vänliga hälsningar

Jytte Guteland
Förbundsordförande SSU

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

För ytterligare kommentarer, kontakta SSU:s pressekreterare Ingela Nilsson 0735-19 01 07.