Fackförbundet ST

ST går med i Rättvisemärkt

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:46 CEST

Fackförbundet ST utökar nu ytterligare sitt internationella engagemang och är från och med den 30 augusti medlem i föreningen Rättvisemärkt.

– Ett aktivt medlemskap i föreningen stödjer förbundets arbete med de fackliga fri- och rättigheterna, som är en av grundpelarna i STs arbete, säger Annette Carnhede, ordförande för Fackförbundet ST.

Ett av de områden som Fackförbundet STs engagemang i föreningen stödjer mest rör de krav som Rättvisemärkt ställer kring de mänskliga rättigheterna och de anställdas villkor. Området innefattar bl.a. den fria organisationsrätten, att de anställda ska ha anställningsavtal, att minimilöner ska sättas samt att motverka barnarbete.

Rättvisemärkt ställer också krav på producenten. Det handlar om den miljö de anställda arbetar i och vilka villkor som gäller på arbetsplatsen. Här stödjer ST särskilt frågorna kring den demokratiska organisationen, att ingen diskriminering ska förekomma, att de ska vara politiskt oberoende och ha god produktkvalitet.

– Lokal förankring och engagemang är nyckeln i sådana här sammanhang. Det är angeläget att vi var och en - var vi än befinner oss - är med och bidrar till en bättre värld, säger Annette Carnhede, ordförande för Fackförbundet ST.

Övrig information:

ST är sedan 2003 inte längre en förkortning av Statstjänstemannaförbundet. För övrig information se www.st.org där du också kan prenumerera på våra pressmeddelanden.

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkts vision är en världshandel som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter och som främjar en bättre framtid för människa och miljö. Rättvisemärkt har systerorganisationer i 21 länder och har cirka 240 artiklar på den svenska marknaden. För övrig information se www.rattvisemarkt.se

För ytterligare information kontakta Fackförbundet ST:

Annette Carnhede, ordförande, tfn.dir. 070-641 12 15

Karin Ström, internationell sekreterare, tfn.dir. 070-66 90 150, e-post: karin.strom@st.org

Maria Frändegård, pressansvarig, tfn dir. 070-314 52 73 eller e-post: maria.frandegard@st.org

ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag.