Fackförbundet ST

ST kritiska mot nedläggning

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 16:04 CET

Staten har underminerat Postens möjlighet till utveckling och därmed inte tagit sitt fulla ansvar för infrastrukturen. Fackförbundet ST riktar idag stark kritik mot att Svensk Kassaservice nu läggs ner.

Regeringen har föreslagit att Svensk Kassaservice ska läggas ner. I det remissvar som Fackförbundet STs medlemmar inom Posten idag lämnar in har de känt sig tvingade att säga ja till förslaget. Anledningen är att förslaget om nedläggning var det ”minst sämsta” alternativet. Yttrandet sker mot bakgrund av den förtvivlan de anställda inom Posten känner inför ägarnas handlingsförlamning.


I anslutning till remissvaret har Fackförbundet ST översänt en skrivelse till Näringsdepartementet där stark kritik riktas mot Postens ägare staten.


– Riksdag och regering har underminerat Postens möjlighet till utveckling och gjort nedläggningen av Svensk Kassaservice nödvändig. Staten har som Postens ägare varit passiv och ointresserad i över 15 år. Inget riksdagsparti kan svära sig fri från det här ansvaret, säger Dag Andersson, förbundssekreterare i Fackförbundet ST .Övrig information:

Promemorian heter ”Statens ansvar för vissa betaltjänster”

För övrig information se www.st.org här du också kan prenumerera på våra pressmeddelanden.

OBS! ST har bytt namn till ”Fackförbundet ST” och heter ej längre Statstjänstemannaförbundet.För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:

Dag Andersson, Förbundsserketerare, tfn dir. 070-717 29 39 eller e-post: dag.andersson@st.org

Maria Frändegård, Pressekreterare, tfn dir. 070- 314 52 73 eller e-post: maria.frandegard@st.orgFackförbundet ST – Har idag ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser.


ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.