Stål & Verkstad

Stål & Verkstad uppmärksammas och finansieras nationellt

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 09:00 CEST

Tillväxtverket har utsett Stål & Verkstad som ett av två kluster i Sverige, att genomföra projektet iComp (international Competitiveness) med projektstart september 2013. Projektet som för Stål & Verkstads del omfattar drygt 3 Mkr, är en del av det Nationella klusterprogrammet som riktar sig till kluster i Sverige som har nått en hög grad av mognad och prestation i sitt arbete.


Projektet iComp, sträcker sig över två och ett halvt år och syftar till att få små och medelstora företag i regionen, att utifrån ett tydligt erbjudande göra fler affärer, primärt på den norska marknaden inom olja, gas och förnybar energi. Några av de aktiviteter som sker inom ramen för projektet är matchmaking och utställning på mässor, samt användandet av en digital plattform för öppen innovation.

– För vår region och våra medlemsföretag är det här en stor möjlighet att i samverkan skapa nya affärer utifrån både tjänster och produkter på helt nya internationella marknader. För oss som klusterorganisation är detta också ett mått på att man på nationell nivå tycker att vi presterar på en hög nivå, säger JanErik Odhe, VD, Stål & Verkstad.

– I projektet kommer vi att arbeta utifrån öppen innovation, det vill säga företag i samverkan där var och en gör det den är bra på. De kan komma från ett enskilt företag eller i samverkan med andra företag från regionen eller kompletterat av medlemsföretagen från klustren Triple Steelix i Dalarna och FindIT i Gävleborg, fortsätter JanErik Odhe.

I projektet iComp kommer Stål & Verkstad att samverka med andra utvalda kluster för att förbättra processer för långsiktig samverkan mellan klusterorganisationerna i Sverige. Det andra klustret som utsågs till Nationella klusterprogrammet är GIS-klustret IGIS från Västerbotten.