Högskolan Dalarna

Stålföretagen behöver arbeta smartare

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 10:00 CET

- Svenska stålföretag jobbar med nischmarknadsstrategier, men tillverkar produkter med olika högt förädlingsvärde i samma process. Internationellt sett tillverkar våra företag små volymer och kan inte tillåta sig att fokusera på antingen eller. Vi får stor produktvariation och därmed dåligt flöde i produktionen. Det hävdar Joakim Storck i en nyligen publicerad doktorsavhandling.

Hur ska man då minska kostnaderna? I kristider fokuserar företagen mest på att hålla nere personalkostnaderna. Men det är inte någon långsiktig strategi. Idag har ju länder som Kina samma utrustning som vi, men vi har andra behov. Vi måste tänka annorlunda.

Joakim Storck framhäver för sin del behovet av hög produktivitet vid tillverkning av små volymer. Hög omställbarhet och snabba flöden är nyckelord i sammanhanget som leder till sänkta kostnader för lager, minskad energiförbrukning och förbättrad kvalitet. Ett företag som utvecklar mer flexibla processer kan förskjuta konkurrensfronten och både erbjuda större produktvariation och lägre kostnader än sina konkurrenter. Med högt löneläge måste vi kort sagt arbeta smartare, menar Joakim Stock.

Outokumpu i Avesta väckte hans intresse

Joakim Storck föddes i Karlstad, studerade farkostteknik på KTH i Stockholm, och kom till Avesta 2001. Han bor sedan hösten 2008 i Falun. Efter studierna började han arbeta på det stora teknikkonsultföretaget ÅF, först i Stockholm och sedan i Avesta där han kom i kontakt med Outokumpu Stainless AB. Detta ledde till att hans intresse väcktes för att fördjupa sig ytterligare inom logistiska och industriella system. 2003 började han sina forskarstudier som industridoktorand vid Högskolan Dalarna med knytning till Nationella forskarskolan i Bearbetningsteknik.

Titeln på hans doktorsavhandling är Strategic and operational capabilities in steel production: product variety and performance. Disputationen ägde rum den 18 december i ämnet industriell produktion, inriktning mot produktionssystem, vid KTH.

Till redaktionen:

Kontakt
Kontakta gärna Joakim Storck för ytterligare information, tel 070-747 02 21, jst@du.se

Högupplöst foto
Foto finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost

För innehållet i detta pressmeddelande svarar Anna Hägglund, informationsansvarig forskning, Högskolan Dalarna