Länsstyrelsen i Jönköpings län

Stålöv AB i Vetlanda är länets mest attraktiva arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:15 CET

Stålöv AB fick priset Gulduttern 2007- årets mest attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län och Socialtjänsten i Jönköpings kommun fick ett hedersomnämnande på Jönköpings-Galan den 24 februari som arrangerades på Elmia.
För andra gången var det dags att dela ut utmärkelsen till länets mest attraktiva arbetsgivare. Ett pris och ett hedersomnämnande delades ut på Jönköpings-Galan den 24 februari. Bakom priset stod Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan i samarbete med EU och Regionförbundet. Plats på galan för att dela ut pris och hedersomnämnande fanns Inger Efraimsson, styrelseordförande på Försäkringskassan Sverige och Lars Engqvist, landshövding.

God arbetsmiljö

Syftet med utmärkelsen, som symboliseras av Gulduttern, är att visa att en god arbetsmiljö gällandejämställdhet, etnisk mångfald och god hälsahar bra effekter för organisationens utveckling, vilket i sin tur ger ökad lönsamhet och måluppfyllelse.

Årets pristagare

Från att ha varit 14 kandidater utsåg juryn två slutliga vinnare. Stålöv AB i Vetlanda fick priset Gulduttern 2007 - året mest attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län och Socialtjänsten i Jönköpings kommun fick pris för hedersomnämnande för deras insatser gällande jämställdhet, etnisk mångfald och god hälsa.

Stålöv AB

Utmärkelsen Gulduttern gick i år till Stålöv AB för att de har utfört ett medvetet och proaktivt arbetet inom framförallt områdena etnisk mångfald och jämställdhet. Genom aktivt rekryteringsarbete och en aktiv personalpolitik har man i stor utsträckning ökat andel kvinnor i ett tidigare mansdominerat företag. Man har även förbättrat förutsättningarna för att tillvarata utlandsföddas kompetens genom bland annat målgruppsanpassade kurser i yrkesinriktad svenska för invandrare. Vidare har man i dessa frågor ett målinriktat samarbete med lokala och regionala aktörer i både privat och offentliga sektorn vilket gör företaget till en god förebild för andra.

Socialtjänsten

Socialtjänsten arbetar genomtänkt och professionellt med jämställdhet, etnisk mångfald och god hälsa. Man arbetar framför allt med att höja den kvinnliga personalens utbildningsnivå, lönenivå och tillgång till heltidsarbete. Genom chefsutbildning, aktivt deltagande i JIC och rekryteringsinsatser riktade mot män arbetar man även för att förändra attityder och värderingar i jämställdhet.

Kontaktpersoner

Marlene Ockander
Projektledare Lika möjligheter
Telefon: 036-39 50 07
Mobiltelefon: 070-633 00 97
E-post: marlene.ockander@f.lst.se

Angela Rindehag Hafström
Projektledare Lika möjligheter
Telefon: 036-39 52 81
E-post: angela.hafstrom@f.lst.se
Vidare läsning

Lika Möjligheter
Jönköpings-Galan
http://www.f.lst.se/pressrum/nyheter/nyheter2007/5.9c939110fc4bd9bd80002.html