Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Stångån blir vattenskyddsområde

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2017 14:51 CEST

Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att området kring ytvattentäkten Stångån i Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommun från och med den 1 juli 2017 blir ett vattenskyddsområde. På så sätt säkras tillgången på råvatten av bra kvalité att göra dricksvatten av. 

Råberga vattenverk som står för cirka 25 procent av dricksvattenförsörjningen i Linköping, tar ytvatten från Stångån och försörjer tillsammans med Berggårdens vattenverk omkring 133 000 personer i ett gemensamt ledningsnät.

Huvudvattenverk för Linköping är Berggården men vid en driftstörning på Berggårdens vattenverk ska Råberga kunna försörja alla som är anslutna till ledningsnätet i Linköpings kommun.

-Det här är ett viktigt beslut som ger oss bättre förutsättningar att långsiktigt säkerställa vattenkvaliteten i Stångån. I och med beslutet från länsstyrelsen så tydliggörs det hur viktigt vattnet från Stångån är för dricksvattenförsörjningen till Linköpingsborna, säger Anna Lövsén, affärsområdeschef för vatten och avlopp på Tekniska verken i Linköping.

En inventering som gjorts när det gäller risker för Stångån, visar att det finns en riskbild för vattentäkten på grund av det utsatta läget i urban miljö. Det kan bland annat handla om föroreningar från dagvattenbrunnar, trafik, vägsalt och markarbeten. Stångån passerar även genom jordbruksbygd vilket medför risker i form av exempelvis bekämpningsmedel.

Länsstyrelsens föreskrifter reglerar bland annat hantering av kemiska produkter, anläggningar för avloppsvatten och täktverksamhet.

Mer information om beslutet finns på länsstyrelsens hemsida


För ytterligare information kontakta gärna:
Joakim Persson, Affärsenhetschef Produktion Vatten och Avlopp, Tekniska verken i Linköping 013-20 92 42
joakim.persson@tekniskaverken.se

Anna Lövsén, Affärsområdeschef Vatten och Avlopp, samt Biogas, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 91
anna.lovsen@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/