Järfälla kommun

Stabil ekonomi i det växande Järfälla

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 08:17 CET

Järfällas bokslut 2016 visar på en stabil ekonomi med ett positivt resultat om 398 miljoner kronor. Överskottet, som till stor del kommer från markförsäljning, ska framför allt användas för att amortera på låneskulden, samt för investeringar i skolor, äldreboenden och infrastruktur.

Resultatet, exklusive markförsäljning, innebär ett överskott på drygt 30 miljoner kronor. Färre barn än planerat i verksamheterna bidrar till ett överskott inom för- och grundskola med 38,5 miljoner kronor. Ökade kostnader för LSS är den främsta orsaken till att socialnämnden visar ett underskott om 15,5 miljoner kronor.

Ordning och reda i ekonomin är en viktig förutsättning för Järfällas utveckling och tillväxt. Under 2016 har låneskulden minskat med 250 miljoner kronor och soliditeten har stärkts. Under året har sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskat.

– Det preliminära bokslutet för 2016 visar sammantaget på en stark ekonomisk utveckling för Järfälla. Det är ett kvitto på medarbetarnas fantastiska insatser under det gångna året, samtidigt som det skapar förutsättningar att fortsätta stärka och utveckla servicen till Järfällaborna, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08-580 282 86

Anette Ömossa, ekonomidirektör, anette.omossa@jarfalla.se, 070-002 32 97

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar, exempelvis Barkarbystaden, växer och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

www.jarfalla.se